Διαδικτυακή συνάντηση του Focus Group στο πλαίσιο του έργου “SI4CARE” από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του Focus Group στο πλαίσιο του έργου “Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions-SI4CARE” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg ADRION 2014-2020” διοργάνωσε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλαμαριάς και του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, εκπρόσωποι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ψυχολόγοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΚΜ και οι τεχνικοί σύμβουλοι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο έργο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τους Δήμους οι καλές πρακτικές και οι ανάγκες που υπάρχουν για τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων ατόμων σε τοπικό επίπεδο, ενώ συζητήθηκαν οι σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας και οι νέες προκλήσεις στο συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, προτάθηκαν λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των δημόσιων δαπανών στον τομέα της υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχονται στους ηλικιωμένους πολίτες.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ