Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “eFIDAR” διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η ΠΚΜ

Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου “eFIDAR”- «Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς και του εύρους της για την πρόληψη και διαχείριση καταστροφών» -Early FIre Detection And Ranging for disaster prevention and management» διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη), με ώρα έναρξης τις 11:00 π.μ., θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου “e-FIDAR”, όπως είναι το αυτόνομο σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιών το οποίο έχει προμηθευτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο “eFIDAR” στοχεύει να βελτιώσει το σύνολο των τεχνολογικών ικανοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή, που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη διάδοση έγκαιρων και ουσιαστικών πληροφοριών προειδοποίησης, ώστε τα άτομα, οι κοινότητες και οι οργανισμοί που απειλούνται από κινδύνους να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ετοιμότητας και να δράσουν σε επαρκή χρόνο προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα ζημιών ή απωλειών.
Το έργο “eFIDAR” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «ΕλλάδαΔημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».
Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2313319400.
Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

 

Συνέδριο eFIDAR 7.12.2023 Θεσσαλονίκη πρόσκληση

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ