Διοργάνωση Διαδικτυακών Εκδηλώσεων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με θέμα «Η Αξία της Διαπίστευσης στον ελληνικό και διεθνή χώρο», Νοέμβριος 2023

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες ενίσχυσης αναγνωρισιμότητας και προώθησης της αξίας της Διαπίστευσης» διοργανώνει τον Νοέμβριο του 2023 έξι εκδηλώσεις με θέμα: «Η Αξία της Διαπίστευσης στον ελληνικό και διεθνή χώρο». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρατεθούν στο κοινό διαλέξεις με επίκεντρο το έργο και τον ρόλο του Ε.ΣΥ.Δ., καθώς και την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η διαπίστευση στους επιμέρους τομείς της αγοράς. Οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για τη σημασία και την καταλυτική δύναμη που έχει η διαπίστευση στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ορισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 765/2008, αξιολογεί την τεχνική επάρκεια, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και επαλήθευσης όπως επίσης και των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων. Έχοντας ιδρυθεί με τον νόμο Ν.4468/2017, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, διαθέτοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Οι εκδηλώσεις θα υλοποιηθούν διαδικτυακά με δωρεάν συμμετοχή για τους ενδιαφερόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιμέρους θεματολογία των εκδηλώσεων και για συμμετοχή στις εκδηλώσεις, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.esyd.gr

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ