Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: Εργαστήριο “Διαχείριση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων. Μία πρόσκληση για την Αυτοδιοίκηση και την Επιχειρηματικότητα”

Στο π΄λαίσιο της διοργάνωσης MONEY SHOW, με πρωτοβουλία της ΑΝΑΚΕΜ (Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Κετνρικός εισηγητής – ομιλητής ήταν ο Δήμαρχος Αμπελοκ΄ήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου Α’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. (ακολουθεί η ομιλ΄ία του).

 

Ο Δήμος μας ανέλαβε και υλοποίησε καθαρισμούς Νέες περιοχών στις οποίες ασυνείδητοι αποθέτουν παράνομα τα απόβλητά τους σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε συνεργασία με το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης προχώρησε σε μία ουσιαστική πρωτοβουλία για τον καθαρισμό δύο συγκεκριμένων περιοχών της δημοτικής ενότητας Μενεμένης, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε παράνομους μπαζότοπους. Η πρώτη βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας και η δεύτερη στην περιοχή Πόντου, επί της οδού Μικράς Ασίας, στα όρια με το δήμο Δέλτα. Οι δράσεις καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021.

Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας εντοπίστηκαν κυρίως απόβλητα ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, ογκώδη, πλαστικές συσκευασίες αναμεμιγμένες με χώμα, ελαστικά κ.ο.κ.

Ο παράνομος μπαζότοπος στην περιοχή Πόντου, εκτός από τις εμφανείς αποθέσεις που αποτελούνται από απόβλητα κατασκευών, ανακαινίσεων και κατεδαφίσεων, παλέτες, μονωτικά ξύλα κ.ά., περιλάμβανε και παλαιότερα απόβλητα τα οποία είχαν καλυφθεί με βλάστηση.

Τα απόβλητα από τις δύο περιοχές θα μεταφέρθηκαν σε κοντινές Μονάδες Ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος τους μετατράπηκε σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση. Το δε, όποιο υπόλειμμα της επεξεργασίας – ανακύκλωσης οδηγήθηκε στον ΧΥΤΑ.

Μετά το πέρας των εργασιών απομάκρυνσης των αποβλήτων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις, προκειμένου να εμποδίζεται η προσέγγιση φορτηγών και η εκ νέου μετατροπή αυτών των περιοχών σε παράνομους μπαζότοπους.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία του Δήμου και της ΑΝΑΚΕΜ, πέρα από τον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων από παράνομα και επικίνδυνα απόβλητα, στοχεύσαμε στην ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη σχετικών δράσεων για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.
Είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών, ή υποβαθμίζουν αστικές περιοχές.

Ανάλογες δράσεις της ΑΝΑΚΕΜ έγιναν στους Λαχανόκηπους που γειτνιάζουν με το δεσμό μας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με δικές του δυνάμεις και μέσα, κατάφερε από τα είκοσι (20) συνολικά σημεία να καθαρίσει τα δεκαπέντε (15), τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Από τα πέντε σημεία που απέμειναν, τα τρία (3) καθάρισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Δήμο μας και δυο (2) σημεία τα καθαρίζει η ΑΝΑΚΕΜ.

Ευχαριστούμε την ΑΝΑΚΕΜ για την πολύτιμη συνδρομή της στην προσπάθεια του Δήμου και την συγχαίρουμε για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και το έργο της.

Ευχαριστούμε και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το μεγάλο έργο απορρύπανσης του Δυτικού Θαλάσσιου Μετώπου που ξεκίνησε να εκτελείται τον Ιούνιο του 2021 και σήμερα καθαρίζεται η περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων. Παράλληλα με τους καθαρισμούς αποστείλαμε σχετικό έγγραφο προς την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ζητώντας την αστυνόμευση των περιοχών που καθαρίζονται, ώστε να μην ξαναμετατραπούν σε μπαζότοπους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ