ΠΚΜ – SinCE-AFC: Τρεις νέες επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας

Την 4η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου  “SinCE-AFC – Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, διοργάνωσε διαδικτυακά τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε..

Κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης η εκπρόσωπος  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  κ. Λαμπρινή Τσώλη  προχώρησε σε μία ανασκόπηση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα, στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η φάσης του έργου “SinCE-AFC”.

Η επόμενη ενότητα εργασιών ήταν αφιερωμένη στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του έργου “SinCE-AFC” και κατά την παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Αρχικά παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι βασικές ενότητες του προσχεδίου του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της προτεινόμενης Δράσης στην οποία καταλήγει το Σχέδιο Δράσης, που αφορά στη δημιουργία ενός μηχανισμού οριζόντιας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην κυκλική οικονομία. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο συγκεκριμένος  μηχανισμός στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Επίσης, έγινε αναφορά σε κάποιες καλές πρακτικές από άλλες Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και αναλύθηκε διεξοδικά εκείνη της Ιταλίας ,  η πλατφόρμα “ICESP”, η οποία αποτέλεσε και την πηγή έμπνευσης για την κατάρτιση του προσχεδίου του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Ακολούθησε η παρέμβαση της κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου, συντονίστριας του έργου “SinCE-AFC” και εκπρόσωπου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., η οποία αναφέρθηκε στα στάδια υλοποίησης του έργου και στα συμπεράσματα που έχουν προκύψει έως τώρα ενώ παρουσίασε το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης που αφορά στη διαμόρφωση του Σχέδιου Δράσης της Περιφέρειας. Αργότερα, οι συμμετέχοντες στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης κλήθηκαν να συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο, καταθέτοντας τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια της συνάντησης, ο κ. Χρήστος Καρκανιάς, εκπρόσωπος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., παρουσίασε τρεις (3) νέες επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που παρουσιάστηκαν κατά την πρόσφατη συνάντηση των εταίρων του έργου. Η πρώτη καλή πρακτική αφορούσε την “AGROFOOD BIC” από την Ιταλία, μια συνεργατική πρωτοβουλία εταιρειών και συνεταιρισμών που δρουν σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η δεύτερη την “MEADE Farm Group” από την Ιρλανδία, μία γεωργική μονάδα ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής και η τρίτη πρακτική την “Alfoldi Tej KFT” από την Ουγγαρία, ένα εργοστάσιο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη παρουσίαση ανέδειξε τον προβληματισμό σχετικά με το εάν αυτές οι πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρότερες ελληνικές μονάδες παραγωγής.

Η τελευταία ενότητα εργασιών περιλάμβανε μια σύνοψη του συνόλου των καλών πρακτικών που έχουν εντοπισθεί έως τώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα των καλών πρακτικών του έργου “SinCE-AFC”. Στο  δεύτερο μέρος  της τελευταίας ενότητας παρουσιάστηκαν ορισμένες νέες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που εντοπίσθηκαν, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην πλατφόρμα του έργου. Αυτές είναι το “Olive Clima”, που αφορά στην εφαρμογή φιλο-περιβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με στόχο τη μετατροπή της σε ένα εργαλείο αντιμετώπισης/διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, το “Clube”, το οποίο αποτελεί ένα Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, το “Koukoutsi Eco-MateriaL” που εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με βασική πρώτη ύλη το κουκούτσι της ελιάς, το “Be Cool”, μία πρωτοβουλία φοιτητών του ΑΠΘ που καινοτομούν με ρούχα που μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος και, τέλος, η χρήση υπολειμμάτων τροφίμων από τα γεύματα των φοιτητών (ΑΠΘ) ως «καύσιμο».

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με τις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την περαιτέρω αξιοποίηση των καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν από τις άλλες Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο. Συζητήθηκε, επίσης, η δυνατότητα επηρεασμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027 από το έργο “SinCE-AFC” και συγκεκριμένα η διαμόρφωση προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό τομέα, σε σχέση με την εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας.

Αξίζει, τέλος,  να σημειωθεί ότι στην 4η συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της ομάδας έργου των δύο εταίρων του έργου “SinCE-AFC”, και εκπρόσωποι από την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης, η οποία συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του έργου “SinCE-AFC”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.interregeurope.eu/since-afc

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC”  για να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w/viewform

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ