Την Μ. Τετάρτη η διαδικτυακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 2ης/29-1-2021 και 4ης/10-3-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο:  Έγκριση αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου  στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το A’ τρίμηνο έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 5ο:  Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια : Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο:  Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2021.

Εισηγητής: Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο:  Έγκριση δωρεάς τριών σύγχρονων μηχανημάτων πλήρους αιματολογικού ελέγχου τύπου “Sight OLO” από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας -Θράκης.

Εισηγητής :  Χρήστος Μήττας, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 8ο:  Έγκριση συμμετοχής της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 9ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄ αρ. ΚΗΟ 8774 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια :  Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ