Σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας στις 4 Ιουνίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι. 

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την παρασκευή 4/6, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 5ης/16-3-2021, 6ης/28-4-2021 και 7ης/14-5-2021 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής:  Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα  2ο: Έγκριση α) μεταβολής παγίων απογραφής έναρξης της Π.Κ.Μ. και β) των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 της Π.Κ.Μ. 

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  3ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης αναπτυξιακού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  5ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  6ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄ αρ. ΚΗΗ 2043 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα  7ο: Έγκριση για την απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7061, ΚΗΥ 7062 & ΚΗΙ 8268 της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ