ΠΚΜ: Παρουσίαση του έργου CityZen για την αστική γεωργία

«CityZen Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values – Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας»

Το παραπάνω έργο παρουσίασε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN “Resilient Urban Agriculture and Landscapes” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) την Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου URBACT III RU:RBAN “Resilient Urban Agriculture and Landscapes” παρουσιάστηκαν η συμμετοχή στο δίκτυο μεταφοράς “RU:RBAN”, η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τους Αστικούς Κήπους Γειτονιάς στη Θεσσαλονίκη και η παρουσίαση καλών πρακτικών στους τομείς της αστικής ανθεκτικότητας και αστικής γεωργίας. Tην εκδήλωση χαιρέτησαν η κ. Ιωάννα Κοσμοπούλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης και πρώην Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., ο κ. Σωκράτης Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης, η κ. Ναταλία Βαρσάμη, Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και η κ. Μαρία Παπουτσή, εκπρόσωπος του Εθνικού Σημείου Επαφής URBACT.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα βασικά σημεία του έργου “CityZen – Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values – Ενίσχυση των Καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος  η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο CityZen έχει ως στόχο να επηρεάσει θετικά τομείς όπως η ασφάλεια τροφίμων, η διαχείριση των αποβλήτων, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη της κοινότητας και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι η αστική γεωργία αποτελεί πρόσφορο επιχειρηματικό πόρο. Το έργο “CityZen” μελετά αξίες που η αστική γεωργία ως οικοσύστημα φέρει και μπορεί να τις συνδέσει με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες και πολιτικές στήριξης και ανάπτυξης δήμων και Περιφερειών. Το έργο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας, πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως παρακαταθήκη εργαλείων υποστήριξης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι είναι ένας αναδυόμενος τομέας και ένα σταυροδρόμι πολλών πολιτικών και τομέων, η αστική γεωργία αποτελεί πολύτιμη πηγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων τρόπων μετασχηματισμού των κοινωνικών και επιχειρηματικών συνθηκών υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Η προβολή τέτοιων βελτιωμένων πολιτικών έχει ως αντίκτυπο τη δημιουργία εξωστρέφειας και παράλληλα τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις της εκάστοτε Περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα,  κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του έργου “CityZen”.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο “CityZen”, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/cityzen/

ή να επικοινωνούν με τους:

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ