Κ. Νοτοπούλου: Υπέρ της παραχώρησης του οικοπέδου της πρώην ΑΓΝΟ στο Δήμο Παύλου Μελά

Τον Οκτώβριο του 2020, με πρωτοβουλία μου, 15 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέσαμε ερώτηση στην Βουλή προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Εσωτερικών για την απόρριψη του αιτήματος παραχώρησης στον Δήμο Παύλου Μελά του οικοπέδου της πρώην ΑΓΝΟ.

Το 1955 το τότε Υπουργείο Γεωργίας παραχώρησε στον Αγελαδοτροφικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης Άγιος Μόδεστος (μετέπειτα γνωστό ως ΑΓΝΟ) έκταση περίπου 16 στρεμμάτων στην περιοχή της ΔΕ Σταυρούπολης του νυν Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, για τον σκοπό της ανέγερσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και παστερίωσης γάλακτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 1 και 2 και του 193 του Αγροτικού Κώδικα.

Εφόσον το 1992 οι εγκαταστάσεις σταμάτησαν να λειτουργούν – έπαψε δηλαδή ο λόγος της αρχικής παραχώρησης – ο χώρος θα έπρεπε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Γεωργίας. Επειδή δε ήταν χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος, θα μπορούσε να μεταβιβαστεί στον Δήμο για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και όλου του τότε Δήμου Σταυρούπολης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε και τελικά βρέθηκε στην ιδιοκτησία ιδιωτικών εταιρειών μέσω διαδικασιών εκκαθάρισης και πλειοδοτικού διαγωνισμού, που όμως αμφισβητούνται από τον Δήμο Παύλου Μελά.

Τον Αύγουστο του 2020 η Κυβέρνηση της ΝΔ, εντελώς αναίτια και ξαφνικά, προέβη σε νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία «Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα δεν ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε η απόφαση και παρήλθε εικοσαετία από τον χρόνο μεταγραφής του σχετικού παραχωρητηρίου ή της απόφασης» (Ν 4711/2020, παρ. 13)).

Με την ρύθμιση αυτή άνοιξε ο δρόμος για την απομείωση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, καθώς μεγάλες εκτάσεις, όχι μόνο αυτή στον Δήμο Παύλου Μελά αλλά και σε όλη την επικράτεια, θα καταλήξουν σε ιδιώτες.

Έτσι, με αυτό το δεδομένο το ΥΠΑΑΤ απάντησε στις 27/8/2020 στον Δήμο Παύλου Μελά με το υπ. Αριθ. Πρωτ. 2094/237020/27-8-2020 ότι το αίτημα του, για παραχώρηση του οικοπέδου ΑΓΝΟ, δεν γίνεται δεκτό διότι έχει παρέλθει χρόνος άνω της 20 ετίας από την λήψη της αρχικής απόφασης παραχώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκταση 16 στρεμμάτων από το 1972 έχει χαρακτηριστεί από τον τότε Δήμο Σταυρούπολης στο ρυμοτομικό σχέδιο ως κοινόχρηστη έκταση – χώρος πρασίνου και κρίνεται άκρως απαραίτητη για την διατήρηση του απαιτούμενου ισοζυγίου πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.

Στην ερώτησή μας οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών δήλωσαν αναρμόδιοι και ότι «Αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Το οποίο όμως ουδέποτε απάντησε…

Υποστηρίζουμε ως δίκαιο το αίτημα να αποδοθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο στον οικείο Δήμο και να χρησιμοποιηθεί ως χώρος πρασίνου.

Άλλωστε τόσο ο Δήμος Παύλου Μελά όσο και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης έχουν ανάγκη να αυξηθεί η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, η οποία για την πόλη μας εξακολουθεί να παραμένει η μικρότερη πανευρωπαϊκά.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ