ΠΚΜ: Δαπεριφερειακή συνάντηση στο πλαίσιο του έργου “ BIOREGIO”

Στη διαπεριφερειακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  στην πόλη Ναντ της Γαλλίας στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου “BIOREGIO” συμμετείχαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα», με ακρωνύμιο BIOREGIO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.
Στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων (https://rdfcm.gr/arthra/ypo-exelixi-efropaika-programmata/interreg-europe/bioregio-additional-activities/)
του έργου BIOREGIO, ο  Γάλλος εταίρος, η Ένωση Αγροτικών Επιμελητηρίων του Ατλαντικού/Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area, διοργάνωσε διαπεριφερειακή συνάντηση στη Ναντ της Γαλλίας,  την Τρίτη 29 Μαρτίου και την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022. Τη συνάντηση παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι των εταίρων  του έργου και των εμπλεκόμενων φορέων από τις έξι χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Γαλλία, Φινλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Σλοβακία).
Ειδικότερα, κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, η έναρξη των εργασιών έγινε από τον κ. Jean-Michel Buf, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Pays de la Loire και εκλεγμένο εκπρόσωπο για την κυκλική οικονομία και την κ. Susanna Vanhamaki, εκπρόσωπο του επικεφαλής Εταίρου του έργου BIOREGIO, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους συμμετέχοντες, έκαναν μία σύντομη αναφορά στην ατζέντα της συνάντησης.
Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις από την πλευρά του Γάλλου εταίρου που διοργάνωσε τη συνάντηση. Αρχικά, η κ. Heloise Even, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Pays de la Loire, αναφέρθηκε στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιο-οικονομίας στην Περιφέρεια Pays de la Loire στη μετά-COVID εποχή, ενώ o κ. Simon Joxe, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Επιμελητηρίων του Ατλαντικού (Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area), παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνάς του αναφορικά με τη συμβολή της βιο-οικονομίας στη χωρική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Pays de la Loire. Ακολούθησε η παρουσίαση της κ. Mary Gerard, υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων της Κοινότητας Mauges, η οποία εστίασε στη συνεισφορά της μεθοδολογίας ConcerTo στη διαχείριση των αποβλήτων μέσω της εφαρμογής κυκλικής οικονομίας στην Κοινότητα Mauges. Στη συνέχεια, η κ. Charlotte Noblot, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Pays de la Loire,  αναφέρθηκε στη δομή ‘Bioeconomy Hub’,  που αποτελείται από μια ομάδα εργασίας με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στο πεδίο της κυκλικής βιο-οικονομίας και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών.
Από την πλευρά της Φινλανδίας, η κ. Riika Kivelaεκπρόσωπος του Περιφερειακού Συμβουλίου Paijat-Hame, και η κ. Katerina Medkova από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών / LAB University of Applied Sciences εστίασαν στις στρατηγικές και στα εργαλεία πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 για την προώθηση της κυκλικής βιο-οικονομίας στην Περιφέρεια Paijat-Hame. Στη συνέχεια, η κ. Carmen Frontaura Sanchez-Mayoral, εκπρόσωπος του Περιφερειακού Υφυπουργείου Περιβάλλοντος της Castilla-La Mancha της Ισπανίας παρουσίασε μια σειρά από έργα και δράσεις για την ανάπτυξη του κυκλικού τουρισμού στις 5 επαρχίες της Περιφέρειας Castilla-La Mancha.
Από ελληνικής πλευράς, ο κ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ,  παρουσίασε τις δύο  Καλές Πρακτικές που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου BIOREGIO από τους εταίρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, η Καλή Πρακτική με τίτλο “Η επιδημιολογία λυμάτων ως συμπληρωματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων” (Good Practice: Wastewater based epidemiology as a complementary decision-making tool) εστιάζει στη χρήση της επιδημιολογίας λυμάτων για την εκτίμηση του συνολικού φορτίου SARS CoV-2 στον πληθυσμό, που αναπτύχθηκε στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Την έρευνα διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ. Επιπλέον, η Καλή Πρακτική με τίτλο “Χρήση παραπροϊόντων της βιομηχανίας κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών για την παραγωγή δύο τύπων απολυμαντικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19” (Use of by-products of the wine and spirits industry in order to produce two types of disinfectants during the pandemic Covid-19) αναφέρεται στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας από την εταιρεία Domaine Agrovision στην Ιερισσό Χαλκιδικής, με σκοπό την παραγωγή απολυμαντικών μέσω της επαναχρησιμοποίησης παραπροϊόντων και αποβλήτων που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών.
Στη συνέχεια, η κ. Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε τα μέτρα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στα αποτελέσματα του προγράμματος ‘Διέξοδος’ που αφορούσε στην ενίσχυση των ΜμΕ που επλήγησαν από την πανδημία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον, κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά σε δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Κουπόνια Καινοτομίας, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας), μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκαν προτάσεις που συνδέονται με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια. Επίσης, έμφαση δόθηκε στη νέα Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2021-2027, με εστίαση στους τομείς περιφερειακής ανάπτυξης και στα εργαλεία πολιτικής για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια.
Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι κκ. Martin MarisEleonora Marisova και Martin Valach από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της πόλης Νίτρα στη Σλοβακία αναφέρθηκαν σε προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, με σκοπό την ανάπτυξη της κυκλικής βιο-οικονομίας στην Περιφέρεια Νίτρα. Επίσης, η κ. Mihaela Frincu, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης στη Χημεία και την Πετροχημεία (National Institute for Research and Development in Chemistry and Petrochemistry – ICECHIM), παρουσίασε προγράμματα χρηματοδότησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Ρουμανία λόγω της πανδημίας COVID-19.
Τέλος, η διαπεριφερειακή συνάντηση περιελάμβανε μια σειρά επισκέψεων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών που συνδέονται με την κυκλική βιο-οικονομία. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το φυτώριο L’ Agronaute που αποσκοπεί στην εξοικείωση των κατοίκων της πόλης με τη γεωργία μέσα από συμμετοχικές δράσεις, καθώς και τις εγκαταστάσεις του φορέα La Tricyclerie που επικεντρώνεται στη συλλογή οργανικών απορριμμάτων από εστιατόρια, γραφεία και ιδιώτες με τη χρήση ποδηλάτων και στη μετατροπή τους σε εδαφοβελτιωτικά μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης.  Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, επίσης, στο ερευνητικό κέντρο Technocampus Alimentation που εστιάζει στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Pays de la Loire, στη Σχολή Κτηνιατρικής και Αγροδιατροφής ONIRIS,  που έχει σαν απώτερο στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα κυκλικής οικονομίας, καθώς και στις εγκαταστάσεις του φορέα Les Alchimistes που αξιοποιεί τα υπολείμματα των τροφών των νοικοκυριών για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων με τη μέθοδο της κομποστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου BIOREGIO στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/bioregio
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του έργου BIOREGIO προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δράσεις του:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ