Δήμος Χαλκηδόνος: Ψήφισμα κατά του σχεδιασμού της μετεγκατάστασης τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από τη Σίνδο στις Σέρρες

Στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος κατά του σχεδιασμού της
μετεγκατάστασης και της κατάργησης τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από τη Σίνδο
στις Σέρρες προχώρησε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασής του το
Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα ”η πρόταση της διοικούσας επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά, από τις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο στο αντίστοιχο
των Σερρών είναι εκπαιδευτικά ανορθολογική, αναπτυξιακά λανθασμένη,
πάρθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση με τους φορείς της
τοπικής κοινωνίας”.
“Η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο,
μαζί με τους κατοίκους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής
και συνολικά της Θεσσαλονίκης, συμπαρατασσόμαστε και υποστηρίζουμε, τη
στάση φοιτητών και καθηγητών που στέκονται αντίθετοι, σε αυτή την
αρνητική προοπτική και καλούμε την κυβέρνηση και τα υπεύθυνα όργανά της
να αναθεωρήσουν αυτή την αρνητική απόφαση – επιλογή, που θεωρούμε ότι
λήφθηκε με λανθασμένες παραδοχές και παραμέτρους”, τονίζεται μεταξύ
άλλων.
Αναλυτικά το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:
“Η πρόταση της διοικούσας επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά, από τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο στο αντίστοιχο των Σερρών, δύο
δυναμικών τμημάτων (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ),αλλά και την κατάργηση ενός
(Μηχανικών Περιβάλλοντος ), απολύτως συμβατών με τις ανάγκες της
περιοχής (ΒΙΠΕΘ, Προστατευόμενη Περιοχή Natura), όπου εκπαιδεύονται
σχεδόν 6.000 φοιτητές και διδάσκουν 60 μέλη ΔΕΠ, είναι εκπαιδευτικά
ανορθολογική, αναπτυξιακά λανθασμένη, πάρθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς
καμία διαβούλευση με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Αποτελεί δε έναν ακόμα κρίκο σε μια σειρά αποφάσεων, που φαίνεται να
συνιστούν πλέον συνειδητή επιλογή υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής.
Μιας περιοχής που συγκεντρώνει μια σειρά πολλαπλών επιβαρυντικών
λειτουργιών (περιβαλλοντικά, υγειονομικά, κοινωνικά). Ωστόσο, ακόμα και εκεί
που υπάρχει δυνατότητα θετικής εξέλιξης και ανάπτυξης, όπως του Διεθνούς
Πανεπιστημίου (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), επιλέγεται η σημαντική υποβάθμισή του, με
απομείωση και συρρίκνωση διαχρονικών θετικών στοιχείων που υφίστανται
μέχρι τώρα.
Καλούμε την κυβέρνηση και τα υπεύθυνα όργανά της να αναθεωρήσουν αυτή
την αρνητική απόφαση – επιλογή, που θεωρούμε ότι λήφθηκε με
λανθασμένες παραδοχές και παραμέτρους. Η επιμονή σε μια τέτοια
λανθασμένη απόφαση θα πιστοποιεί, ότι υπάρχει παντελής απουσία
σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της δυτικής πλευράς της πόλης
της Θεσσαλονίκης.
Η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί
με τους κατοίκους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής και
συνολικά της Θεσσαλονίκης, συμπαρατασσόμαστε και υποστηρίζουμε, τη
στάση φοιτητών και καθηγητών που στέκονται αντίθετοι, σε αυτή την
αρνητική προοπτική.
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε αντίθετοι σε μια καθολικά λανθασμένη
απόφαση-επιλογή, που υποβαθμίζει συνολικά την πόλη της Θεσσαλονίκης και
ιδιαίτερα τη δυτική πλευρά της, για μια ακόμη φορά.
Ως Δήμος Χαλκηδόνος θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
μην υλοποιηθεί η άδικη και καταστροφική αυτή απόφαση, που δεν έχει κανένα
ορθολογικό έρεισμα, εκπαιδευτικά, κοινωνικά ή αναπτυξιακά”.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ