ΜΑΘ Α.Ε: Μετεξέλιξη εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διαδικασίες μετεξέλιξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία, “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ”.

Η ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ αναπτύσσεται διαρκώς, ακολουθώντας ολοένα υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Παράλληλα διαγράφει αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της και διασφαλίζει μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις για τους Δήμους και τους Φορείς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ έχει σκοπό την υποστήριξη και την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων, των Περιφερειών  και λοιπών δημόσιων φορέων, σε τομείς που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω φορείς για την ωρίμανση, διαχείριση και υλοποίηση έργων και σχεδίων.

Είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων, μεγάλης και αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας κα τεχνογνωσίας, με νέο οργανόγραμμα πέντε Διευθύνσεων που καλύπτει όλους τους τομείς ανάπτυξης.

«Η δημιουργία νέων Διευθύνσεων και δραστηριοτήτων είναι μια κρίσιμη επένδυση για το μέλλον της Εταιρίας, σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργούνται νέες ιδέες, εφαρμόζονται νέες διαδικασίες,  που ενθαρρύνουν την εξέλιξη ως μακροπρόθεσμη αξία για την Εταιρεία», είπε η Πρόεδρος της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ