Δήμος Ωραιοκάστρου: Ο Ε. Κανταρτζής νέος αντιδήμαρχος Πολεοδομικών Εφαρμογών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ελέγχου Κατασκευών και Προστασίας του Πολίτη

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με απόφασή του όρισε τον δημοτικό σύμβουλο, Ευάγγελο Κανταρτζή, ως Αντιδήμαρχο με τις αρμοδιότητες Πολεοδομικών Εφαρμογών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ελέγχου Κατασκευών και Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα στη σχετική απόφαση του Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου Δήμου Ωραιοκάστρου και τροποποίηση αναπλήρωσης στα καθήκοντα του Δημάρχου ως ληξιάρχου» αναφέρεται:

«Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ορίζει τον Ευάγγελο Κανταρτζή, ως Αντιδήμαρχο με τις αρμοδιότητες Πολεοδομικών Εφαρμογών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ελέγχου Κατασκευών και Προστασίας του Πολίτη, με θητεία από 22-02-2021 έως 31-08-2022 και αναπληρωτή αυτού τον Καζαντζίδη Χαράλαμπο.

Α. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρασαββίδης Δημήτρης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Δημητριάδου Σοφία όταν απουσιάζει ή κωλύεται η Αντιδήμαρχος τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σαραμούρτση Νικόλαο.

Β. Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του ως Ληξιάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στους Αντιδημάρχους κ.κ. Καρασαββίδη Δημήτρη, Δημητριάδου Σοφία, Λαζαρίδη Αριστείδη, Σαραμούρτση Νικόλαο, Ζιακούλη Ηλία.

Γ. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ