ΚΕΔΕ: Τηλεδιάσκεψη για την επιτάχυνση των Πράξεων της Δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρη
Παπαστεργίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο
την αξιολόγηση και την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της δράσης «Ανοικτά
Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ, στην οποία
συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης,
αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), κ.
Γιώργος Καρανίκας, και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε.
κ. κ. Γιώργος Καλλιάρας και Γιάννης Παππάς αντίστοιχα.

Στη σύσκεψη αξιολογήθηκε η εξέλιξη των έργων που έχουν ενταχθεί και
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Τα έργα υλοποιούνται από συνεργατικά σχήματα που
αποτελούνται από τους Δήμους ως Δικαιούχους και τους κατά τόπους Εμπορικούς
Συλλόγους ή Επιμελητήρια, ως Συνδικαιούχους, και αποσκοπούν στην ανάδειξη των
τοπικών εμπορικών αγορών, μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων αναβάθμισης στο
δημόσιο χώρο και τις προσόψεις των τοπικών επιχειρήσεων.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ύπαρξη σημαντικών
καθυστερήσεων στην υλοποίηση της πλειονότητας των έργων. Εξετάστηκαν οι αιτίες
των καθυστερήσεων αυτών, και συζητήθηκαν πιθανές άμεσες ενέργειες
διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, με στόχο την υποστήριξη των
μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να υπάρξει τακτική συνεργασία μεταξύ τους,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στην έως
σήμερα εξέλιξη των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» και να επιταχυνθεί η υλοποίησή
τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

«Στη σημερινή μας τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και
την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Ελλάδας συζητήσαμε πώς η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην επίλυση των δυσκολιών και των
προβλημάτων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση μιας δράσης που είναι άμεσα
συσχετισμένη με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεών μας.
Η υλοποίηση της δράσης των Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου (Open Malls) αν και έχει
ξεκινήσει από το 2018, μέχρι σήμερα, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.
Τώρα έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα τα
προβλήματα υλοποίησης της δράσης. Από την πρώτη στιγμή οι Δήμοι αγκάλιασαν τη
συγκεκριμένη δράση και σε συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο των πόλεων
σχεδίασαν από κοινού ενέργειες και παρεμβάσεις οι οποίες όχι μόνο θα τονώσουν
την οικονομία κάθε περιοχής και την εμπορική δραστηριότητα αλλά θα
δημιουργήσουν και σύγχρονες πόλεις που θα στηρίζονται στον συμμετοχικό
σχεδιασμό».

Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Τσακίρης δήλωσε: «Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου είναι ένα σημαντικό βήμα στην
μετεξέλιξη του εμπορίου ειδικά στην μετα-covid εποχή και τις προκλήσεις που φέρνει
σε ότι αφορά το επιχειρηματικό μοντέλου του εμπορίου. Η Δράση στοχεύει στην
ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε
εμπορικές περιοχές και εκτός από την αναβάθμιση των πόλεων – και των άμεσων
θετικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό για την τοπική κοινωνία και οικονομία – βάζει
τις βάσεις για μια άλλη κουλτούρα συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Σήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη
συμφωνήσαμε ότι θα δουλέψουμε κατά προτεραιότητα έτσι ώστε αυτή η δράση ΕΣΠΑ
να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον και την εμπορική
επιχειρηματικότητα στις πόλεις της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Καρανίκας τόνισε: «Η Συνομοσπονδία μας υποστηρίζει
θερμά την πρωτοβουλία των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», αφού άλλωστε ήταν και
ο εμπνευστής της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Σ.Ε.Ε. τηρεί το Μητρώο των στελεχών που
θα υποστηρίξουν τους Εμπορικούς Συλλόγους στην επιτυχή διεκπεραίωση όλων των
διαχειριστικών διαδικασιών που σχετίζονται με αυτά. Παράλληλα, παρέχει συνεχή
υποστήριξη στους Συνδικαιούχους Εμπορικούς Συλλόγους, μέσω της αποστολής
κατευθυντήριων οδηγιών και εξατομικευμένων συμβουλών, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των έργων τους. Η Ε.Σ.Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την
υλοποίηση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, ήδη από την έναρξη της Δράσης, και
ευελπιστεί ότι η επιτάχυνση των έργων που αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη θα
ωφελήσει πραγματικά τις τοπικές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης που διανύουμε».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ