Διαδικτυακή Ημερίδα: «Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΚΜ: Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Κεντρική Μακεδονία» η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) υλοποιεί το έργο: «Περιφερειακός Μηχανισμός
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» (ΠΜΔΑΑΕ) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού
(ΠΜΔΑΑΕ-ΠΚΜ) που θα δρα συμπληρωματικά στην υπάρχουσα πληροφόρηση διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπίσει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, καθώς και τις ανάγκες της σε γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί και ένα Δίκτυο Φορέων εντός της Περιφέρειας, με τα μέλη του οποίου ανταλλάσσονται στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά εργασίας και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών και την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και πόρων.

Στα πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε σειρά
Διαδικτυακών Ημερίδων με θέμα «Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΚΜ:
Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες».

Στις ημερίδες θα παρουσιασθούν, μεταξύ άλλων, ο σκοπός και η λειτουργία του
Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης, τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσφατης έρευνας
εργοδοτών στην ΠΚΜ και οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις εργασίας,
δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα) τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Περιφερειακής
Ενότητας.

Μετά την πετυχημένη διεξαγωγή των πρώτων τριών (3) Διαδικτυακών Ημερίδων με έμφαση
στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας (19/10), Κιλκίς (20/10) και Σερρών (02/11), ο
Μηχανισμός συνεχίζει τις ενημερωτικές του δράσεις με τη διεξαγωγή τριών (3) ακόμα
ημερίδων θα αφορούν συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, Ημαθία,
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, Πέλλα,
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, Χαλκιδική – Για να την παρακολουθήσετε πατήστε ΕΔΩ και για να
εγγραφείτε ώστε να λάβετε σχετικό ενημερωτικό υλικό πατήστε ΕΔΩ.

Σας παραθέτουμε το link της σχετικής ανάρτησης (https://pmdaaepkm.gr/διαδικτυακές-ημερίδες/) στο site του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ, η οποία θα ενημερώνεται
τακτικά με το πρόγραμμα των επόμενων Ημερίδων.

Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται συνεχώς με τις ημερομηνίες και των επόμενων Διαδικτυακών
Ημερίδων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την ημερίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω
e-mail στο pmdaae@pkm.gov.gr.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ