«Ζούμε με ποιότητα στην τρίτη και τέταρτη ηλικία»: Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους των ΚΗΦΗ από την ΠΚΜ

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μέσω της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΚΜ διοργανώνει επιμόρφωση των εργαζομένων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης σε 2 κύκλους βασισμένη στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Ο πρώτος κύκλος θα διεξαχθεί από 14/05/2021  μέχρι 10/06/2021 και ο δεύτερος από 16/09/2021 μέχρι 21/10/2021.
Ο τίτλος και οι θεματικές ενότητες της επιμορφωτικής δράσης παρουσιάζονται παρακάτω:

‘Ζούμε με ποιότητα στην τρίτη και τέταρτη ηλικία’
ΚΥΚΛΟΣ Α’
Ενότητες:
1.  Γνωριμία του προσωπικού των ΚΗΦΗ της ΠΚΜ και περιγραφή της λειτουργίας του κάθε ΚΗΦΗ (14/05/2021)
2.   Η ψυχολογία της τρίτης ηλικίας και αλλαγές στην τρίτη ηλικία σωματικές, νοητικές, κοινωνικές, συναισθηματικές (20/05/2021)
3.  Προληπτική Ιατρική, παθολογικά και νευρολογικά προβλήματα στην τρίτη ηλικία (20/05/2021 και 27/05/2021)
4. Τα 10 πρώτα συμπτώματα της άνοιας (27/05/2021)
5.  Στάδια της άνοιας και τα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου – Οι Εταιρείες Alzheimer της Ελλάδος και οι υπηρεσίες που παρέχουν στην τρίτη ηλικία και στους ανοϊκούς ασθενείς ΚΑΙ τους περιθάλποντές τους (03/06/2021)
6.  Λειτουργικότητα στην άνοια και καταγραφή της λειτουργικότητας των ωφελουμένων κάθε ΚΗΦΗ από το εκπαιδευόμενο προσωπικό (10/06/2021)

ΚΥΚΛΟΣ Β’
7. Πρώτες βοήθειες στην τρίτη ηλικία  (16/09/2021)
8. Ψυχολογική διάθεση στην τρίτη ηλικία, κατάθλιψη, διαφοροδιάγνωση άνοιας-ψευδοάνοιας- καταγραφή από το προσωπικό του αριθμού των ωφελούμενων που πιθανόν να έχουν κατάθλιψη με βάση το ιατρικό ιστορικό και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν (16/09/2021)
9.  Λειτουργία ‘Ιατρείων Μνήμης’  σε νοσοκομεία- οργάνωση, εξετάσεις για τη διάγνωση άνοιας- ιατρικοί φάκελοι στα ΚΗΦΗ και τί πληροφορίες περιέχουν του ιατρικού, ψυχολογικού, κοινωνικού  ιστορικού (23/09/2021)
10.  Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια    – παρουσίαση τουλάχιστον 10 παρεμβάσεων, ανάλυση των στόχων και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων- πότε μια παρέμβαση είναι αποτελεσματική, ποιές εφαρμόζονται στα ΚΗΦΗ. Παρουσίαση από το κάθε ΚΗΦΗ των δραστηριοτήτων απασχόλησης των ωφελουμένων (23/10/2021)
11. Συνδυασμός των παρεμβάσεων και ποιά τα οφέλη- εκπαίδευση-εφαρμογή (14/10/2021)
12.  Συμπεράσματα- Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης (21/10/2021)

Οι διοργανώτριες και επιστημονικά υπεύθυνες του σεμιναρίου είναι οι υπάλληλοι του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας κυρίες Τσάνταλη Ελένη, Δρ. Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και Μακρίδου Στυλιανή, Ψυχολόγος Msc Α.Π.Θ.

Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω σεμιναρίου θα ακολουθήσουν αντίστοιχα σεμινάρια των εργαζομένων των υπολοίπων μονάδων κοινωνικής φροντίδας της ΠΚΜ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ