ΤΙΤΑΝ: Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στο Δ.Παυλου Μελά λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου

Σε συνέχεια της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα της έρευνας- μελέτης στην περιοχή Ευκαρπίας περιμετρικά και ακτινωτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ΑΕ, από το επιστημονικό προσωπικό του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών», μας προκαλεί εντύπωση πως μόνο η συγκεκριμένη μελέτη που ανατέθηκε από τον Δήμο Παύλου Μελά στο ΠΑΚΟΕ ισχυρίζεται αποκλίσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Αντιθέτως, πλήθος μετρήσεων και ελέγχων που υλοποιούνται διαχρονικά στο πλαίσιο του αυστηρού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, αποδεικνύουν πως το εργοστάσιό μας βρίσκεται πάντα εντός όλων των προδιαγραφών, με άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Το γεγονός μας προκαλεί έκπληξη αλλά και ερωτηματικά καθώς, έως και σήμερα, ουδέποτε μας ζητήθηκαν δεδομένα και στοιχεία που θα ήταν απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η όποια έρευνα, αλλά και ούτε έχει κοινοποιηθεί ούτε δημοσιευτεί αναλυτικά το περιεχόμενο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας ακολουθεί πρόγραμμα συνεχών και περιοδικών μετρήσεων εκπομπών και τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται στην ανοιχτή πλατφόρμα https://envi-platform.titan.gr, στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να συγκρίνει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου με τις ημερήσιες οριακές τιμές όπως αυτές ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και να παρακολουθεί την τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Συμπεριλαμβάνονται, δε, σε ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες ελέγχονται και αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς. Αποκλειστικά αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όσο και για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας, είναι αυτές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας. Παράλληλα, στο ολοκληρωμένο Ψηφιακό Κέντρο Πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα, coprocessing.titan.gr, φιλοξενούνται πληροφορίες διαθέσιμες και προσβάσιμες απ’ όλους, οι οποίες και επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση, με στόχο την πλήρη διαφάνεια και άμεση ενημέρωση του κοινού.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι από το 2011 το εργοστάσιο Ευκαρπίας έχει υλοποιήσει 3 Μελέτες Διασποράς από διαφορετικές ομάδες επιστημόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση της περιοχής λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου.

Αντίστοιχα, θετικά έχει γνωμοδοτήσει πρόσφατα και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο Ευκαρπίας, κατόπιν μάλιστα σχετικού αιτήματος του Δήμου Παύλου Μελά.

Στόχος του εργοστασίου είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμαστε από το 1962 λειτουργώντας πάντα υπεύθυνα και με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει και διαχρονική δέσμευση για άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις, μέσα από ουσιαστική συνεργασία με φορείς και κατοίκους της περιοχής, διαφάνεια και ανοιχτή και πλήρη ενημέρωση που βασίζεται, πάντα, σε επιστημονικά και αξιόπιστα στοιχεία.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ