Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γεώργιος Σταμάτης, για να παρουσιάσει τη Νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και του Σχεδίου Δράσης 2021-2030.
Αθήνα, 26/1/2022
Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ είναι η διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2022 στους Δήμους της χώρας, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (https://kede.gr)
Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής που συνεδρίασε με
τηλεδιάσκεψη στις 18 Ιανουαρίου 2022.
3. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2017», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
– κ. Δ. Καλογερόπουλος, Πρόεδρος ΕΣΠΑ
4. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2022 στους Δήμους της χώρας.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
5. Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
– κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας
6. Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α.
Εισηγητές: – κ. Μ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.Τ.Α.
– κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα έσοδα του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
Εισηγητές: – κ. Δ. Κάρναβος, Β ́ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
8. Πρόταση τροποποίησης άρθρου 30 του Ν. 4830/2021 (Περιφραγμένα πάρκα σκύλων).
Εισηγητές: – κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
– κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατανομή ειδικών κατηγοριών θέσεων στην προκήρυξη 13Κ/2021.
Εισηγητής: κ. Κ. Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου
10. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων.
Εισηγήτρια: κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
11. Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ.
Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής

12. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ Τροποποίηση της αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β ́ 2332).
Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής
13. Συνέχιση και διεύρυνση του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο «ΕΣΤΙΑ» – έργο «REACT».
Εισηγητής: κ. Σ. Δανιηλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής
14. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα και
με RAPID TEST.
Εισηγητής: κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας 15. Ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α ́ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
16. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
17. Πακέτο μέτρων για τα Σχολικά Κυλικεία που πλήττονται από την πανδημία του COVID-19.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
20. Συμπλήρωση μελών των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
21. Αποδοχή δωρεάς stand στο πλαίσιο της Έκθεσης VERDE-TEC 2022 / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
22. Έγκριση δαπάνης για στήριξη του Ζωγράφειου Λυκείου. Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
23. Αίτημα συνδιοργάνωσης του 10ου Regional Growth Conference 2022 (RGC), Πάτρα Ιούνιος 2022.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
24. Αίτημα συνδιοργάνωσης του Συνεδρίου «Αυτοκίνηση και Εναλλακτική Προοπτική 2022» με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), Ζάππειο Μέγαρο 4 Μαΐου 2022. Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
25. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο 5ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.), 12 Φεβρουαρίου 2022.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

26 . Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην ανέγερση μιας δομής δημόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας στην Αϊτή, στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης της χώρας στον Αγώνα της Ελλάδας για την Απελευθέρωση το 1821. Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
27. Χορήγηση αιγίδας στο Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας «Veria Greek Gastronomy», Βέροια 28-29 Μαΐου 2022.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
28. Χορήγηση αιγίδας στην Έκθεση Attica Green Expo, Μετρό Συντάγματος 3 & 4 Ιουνίου 2022.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
29. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ».
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
30. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 372/10.9.2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Μελέτης για την Παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην Υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων».
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
31. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 373/10.9.2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση όρων Διακήρυξης για την Παροχή υλικοτεχνικής Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην Υλοποίηση θεματικών και ετήσιων συνεδρίων καθώς και λοιπών εκδηλώσεων».
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
32. Έγκριση Πρωτογενών Αιτημάτων έτους 2022.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ 33. Αποδοχές Προσφορών.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ 34. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ