Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται, αύριο Τετάρτη 9 Μαρτίου
2022 και ώρα 11:00, δια ζώσης στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και
Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Γεώργιος Σταμάτης, για να παρουσιάσει τη Νέα Εθνική
Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ και του Σχεδίου Δράσης
2021-2030.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της
ΚΕΔΕ ( www. kede.gr).
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της
Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Εισηγητής: Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής
Οικονομικών Ο.Τ.Α.
3. Τοποθέτηση – Πρόταση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το
ρόλο των Δήμων και των Τοπικών Κοινωνιών.
Εισηγητής: Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας,
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων
4. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη σύνταξη συμβάσεων κ.λπ. από
τους ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς
συνεργάτες των Δήμων χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Εισηγητής: Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών &
Διαφάνειας
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα Ναυαγοσωστικής
Κάλυψης.
Εισηγητής: Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών &
Διαφάνειας
6. Ενημέρωση σχετικά με την εκδοθείσα νομολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Δήμων.
Εισηγητές: Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
7. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας για την επιβολή τελών υπεδάφους.
Εισηγητές Ν. Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύργου
Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και
της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνική και
γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 2022-2023».
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
9. Ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
10.Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
11.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ