Συνεχίζονται οι εγγραφές στα τμήματα μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Παύλου Μελά

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υλοποιούν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα τμήματα Α2 Βασικά Αγγλικά και Α1 Βασικά Ιταλικά. Επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, συνεχίζονται οι εγγραφές για το τμήμα Α2 Βασικά Αγγλικά και ξεκινούν οι εγγραφές για τη δημιουργία του νέου τμήματος Α2 Βασικά Ιταλικά. Επίσης συνεχίζονται οι αιτήσεις εγγραφής για τα τμήματα Ηλεκτρονική εφημερίδα, Τοπική Ιστορία και Σύγχρονη Οικογένεια.

Μια από τις σημαντικές δράσεις του Δήμου μας, που μέσω των προγραμμάτων δίνονται εφόδια για αναζήτηση εργασίας στους συμμετέχοντες και συγχρόνως τους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν και τους ενδιαφέρουν,δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου. Πιο συγκεκριμένα στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά συνεχίζονται οι εγγραφές για τα κάτωθι τμήματα.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ
2 Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ
3 Ηλεκτρονική Εφημερίδα 50 Χ
4

Τοπική Ιστορία

25

Χ
5

Σύγχρονη Οικογένεια

50

Χ

Τα παραπάνω τμήματα μάθησης θα υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 θα δεχόμαστε τις αιτήσεις ηλεκτρονικά στο

Email: miliou@pavlosmelas.gr

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά

Τηλ.: 2313302808-2310643489

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ