Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 5 Ιουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 12ης/12-6-2023  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας και της 3ης τροποποίησης Σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης περιοχής Θεσσαλονίκης, Α’ και Β’ Τομέα, αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2020-2022»
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης της από 05/05/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008571464 2021-07-05) σύμβασης «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται», κατ΄ άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης και 132 παρ.1γ) ν.4412/2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση επικαιροποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο έτους 2022.
Εισηγητής: Γεώργιος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά ζώα, στα οποία απαιτείται» για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριου έτους 2022.
Εισηγητής: Γεώργιος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση για την προμήθεια: «Ανανέωση του υφιστάμενου κινητού εξοπλισμού προβολής και ανάδειξης των εκθεμάτων του ιστορικού κτιρίου της Αστικής Σχολής Κατερίνης» Προϋπολογισμού: 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών, με Γονικό Κωδικό ΕΠ 32131ΠΙΕ002ΙΔΠ21, Κωδικό ΕΠ 32131ΠΙΕ002ΙΔΠ21 και ΚΑΕ 9899.01
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ, άρθρο 2 ΚΕΦ. Γ περ. 2 υποπερ. στ. 2, για την παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών σχολικών ετών 2020-21, 2021-22 και 2022-23 στα πλαίσια της αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007188824, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94989)  (CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, NUTS: EL526).
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Δήμου Ν. Προποντίδας για το έργο με τίτλο «Προμήθεια ελαστικού τάπητα ταρτάν για τις εγκαταστάσεις στίβου στον Άγιο Παύλο του Δήμου Ν. Προποντίδας» συνολικού προϋπολογισμού 24.986,00 €.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Δήμου Ν. Προποντίδας για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση “Τσομόγλου” στα Ν. Φλογητά» συνολικού προϋπολογισμού 59.990,00 €.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Δήμου Ν. Προποντίδας για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση “Μουστάκα” στα Ν. Μουδανιά» συνολικού προϋπολογισμού 59.990,00 €.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ