Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και β) του άρθρου 78 του Ν. 4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022), με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Διαβούλευση για τη σύσταση φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση πρακτικών 18ης/21-12-2022 και 19ης/21-12-2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής:Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως μέλους στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών του, για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19, με την σύσταση Πνευμονολογικής Κλινικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης»  (CPV:45215140-0)
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών στην εννιαμελή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER στο Ν. Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ