Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 12 Ιουνίου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 στις 11.30 π.μ. ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 10ης/12-5-2023 και 11ης/17-5-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ. 79/14-11-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΒ9Δ7ΛΛ-ΔΝΤ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Έγκριση προϋπολογισμού και
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
οικονομικού έτους 2023” με την ένταξη χαρακτηρισμού ΚΑΕ ως δεκτικού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης του προγράμματος απασχόλησης επτά (7) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου, στα πλαίσια του Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στην Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απόσυρσης του υπ ́ αρ. ΚΗΙ 2800 υπηρεσιακού οχήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση παράτασης του προγράμματος απασχόλησης επτά (7) ατόμων διαφόρων κατηγοριών/ειδικοτήτων με την ιδιότητα του ωφελούμενου, στα πλαίσια του Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αφορά μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών στην Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση
δημοτικής οδού Π. Παντελεήμονα – Π. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» Προϋπολογισμού: 440.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ Κωδικός έργου: 2415ΠΙΕ002ΚΑΠ22.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στο Δήμο Δίου Ολύμπου»
Προϋπολογισμού έργου: 200.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΕΤΟΥΣ 2023 με
Κωδικό έργου: 1532ΠΙΕ001ΙΔΠ23 & ΚΑΕ 9773.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε Σερρών και του Δήμου Βισαλτίας για την υλοποίηση της πράξης «Απαλλοτριώσεις».
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού , της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε Σερρών, του Δήμου Σερρών και της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού θεάτρου Σερρών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση (3ης) τροποποίησης σύμβασης για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης Ν. Σερρών, για τα έτη 2022-23» κατ’ εφαρμογή της παρ.1 περ. γ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Ιεράς Μητρόπολης

Κασσανδρεας και Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου
Ολύνθου για τις εργασίες με τίτλο «Επισκευή Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Ο-
λύνθου» προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ