Σε 42 σχολεία του Δήμου Παύλου Μελά το χρηματοδοτούμενο έργο κατασκευής ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα πολύ σημαντικό έργο για τη μαθητική κοινότητα του Δήμου Παύλου Μελά και αφορά στην κατασκευή – συντήρηση – αποκατάσταση ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ, σε 42 σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σταυρούπολης – Πολίχνης – Ευκαρπίας με ενδεικτικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και 151.280 ευρώ εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε στις 24.10.2023 από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη και τον ανάδοχο, με διάρκεια έργου 300 ημέρες και κυρίαρχη μέριμνα τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, της αυτονομίας και της ασφάλειας των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων, σε όλους τους χώρους των σχολικών μονάδων.

Τα σχολεία στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι τα ακόλουθα:

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ6ο Νηπιαγωγείο, 14ο Νηπιαγωγείο, 15ο Νηπιαγωγείο, 17ο Νηπιαγωγείο, 24ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 8ο Δημοτικό, 9ο Δημοτικό, 13ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό, 16ο Δημοτικό, 18ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ, 4ο ΓΕΛ

ΠΟΛΙΧΝΗ: 2ο Νηπιαγωγείο, 8ο Νηπιαγωγείο, 11ο Νηπιαγωγείο, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 5ο Δημοτικό & 12ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 10ο Δημοτικό, 13ο Δημοτικό, 14ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ: 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 5ο Ειδικό Δημοτικό

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα παραπάνω 42 σχολικά κτίρια, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια θα έχουν χώρους υγιεινής, κατάλληλα διαμορφωμένους για ΑμεΑ και 34 από αυτά θα διαθέτουν ταυτόχρονα και τις απαραίτητες ράμπες πρόσβασης ώστε να εξυπηρετούνται με άνεση και ασφάλεια τα άτομα με αναπηρίες.

Μια στοχευμένη παρέμβαση του Δήμου Παύλου Μελά για να εξασφαλίσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

➢ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ στο φυσικό, και  δομημένο περιβάλλον και ασφαλή μετακίνηση – προσπελασιμότητα στις υποδομές εκπαίδευσης,

➢αυτόνομη πρόσβαση, ασφάλεια και άνεση εμποδιζόμενων ατόμων στις σχολικές μονάδες,

➢διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, καθώς και άρση των εμποδίων που  αντιμετωπίζουν τα ίδια και οι οικογένειές τους,

➢κινητοποίηση των πολιτών, καθώς και ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη του  έργου από την τοπική κοινωνία.

Ένα χρηματοδοτούμενο έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με θετικό πρόσημο για τη σχολική κοινότητα, για όλους τους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Dimos-Pavlou-Mela

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ