Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καλαμαριάς

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλαμαριάς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμαριάς στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλαμαριάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 Χ Χ
2 Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ Χ
3 Βασικά Ισπανικά Α2 50 Χ Χ
4 Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ Χ
5 Βασικά Γαλλικά Α2 50 Χ Χ
6 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
7 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ χ
8 Εικαστικό εργαστήρι 50 Χ
9 Εργαστήρι δημιουργικής γραφής 50 Χ Χ
10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου υπογεγραμμένης και στα δύο σημεία και αποστολή της στο email paidikil@gmail.com .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2313 314490

Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 35

Email: kdb-mathisis@kalamaria.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ