Προκήρυξη διαγωνισμού για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Λαγκαδά» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 310.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ