Πράσινες αστικές περιοχές – Ένα καλύτερο Μέρος διαβίωσης

Το ανατολικό τμήμα της διασυνοριακής περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αστικοποίησης, με πολλές προστατευόμενες περιοχές. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ιδέας που θα ενσωματώνεται άμεσα στην αστική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τα οικοσυστήματα μέσα  και γύρω από τις αστικές περιοχές, χρησιμεύοντας έτσι ως κύρια υποστήριξη της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές.

Για τους κατοίκους, η σημασία της ανάπτυξης του τουρισμού, της γεωργίας, της μεταποίησης και των υποδομών πρέπει να γίνει με τρόπο πιο συμβατό με το οικοσύστημα.

Αυτό απαιτεί έναν κοινό μηχανισμό συντονισμού και σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους θεσμούς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της αστικής ανάπτυξης και που θα καθοδηγείται από την ιδέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας.

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του έργου Gut-Bpl είναι:

  • Δημιουργία βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης
  • Ανάπτυξη “πράσινων” υποδομών για την προστασία της βιοποικιλότητας
  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και των μέσων μεταφοράς
  • Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες ενεργειών για τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας στην καθημερινή ζωή

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.gut-bpl.eu

 

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA  “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ