ΠΚΜ: Συνεχίζεται η λειτουργία δυο δομών που εξυπηρετούν 2.700 άστεγους της Θεσσαλονίκης

Τη συνέχιση λειτουργίας του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και του Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης διασφάλισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Οι δυο εξαιρετικά σημαντικές κοινωνικές δομές παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους 2.700 άστεγους της Θεσσαλονίκης, όπως έχουν καταγραφεί. Η αξία τους είναι αδιαμφισβήτητη και ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θεωρήσαμε χρέος μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου η λειτουργία τους να συνεχιστεί. Έτσι, διασφαλίσαμε τη συνέχιση της παροχής των πολύτιμων υπηρεσιών τους, με τη χρηματοδότησή τους από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο νέο ΕΣΠΑ, αποδεικνύοντας γι’ ακόμα μια φορά ότι αφενός μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για κάθε συμπολίτη μας, αφετέρου ότι με κάθε έργο και δράση μας εκπληρώνουμε τη διαρκή δέσμευσή μας να μην αφήσουμε κανένα συμπολίτη μας μόνο του, κανέναν πίσω», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και η πρόσβαση των αστέγων σε βασικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και προσωπικής φροντίδας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν οι ωφελούμενοι να ενεργοποιηθούν προς την κατεύθυνση της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται. Οι δομές αυτές, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο, καλύπτουν συμπληρωματικά τις ανάγκες των δικαιούχων σε στέγαση, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι δυο δομές επιδιώκουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων με την παροχή βασικών αγαθών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης και στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των ωφελούμενων.

Στόχος είναι η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η δομή «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Επίσης, ομάδα εργασίας στο δρόμο (street work) συμβάλλει στην ασφαλή καταμέτρηση των αστέγων της πόλης και τη σαφή αποτύπωση των σημείων που βρίσκονται ή μετακινούνται, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επανένταξή τους.

Η δομή «Υπνωτήριο αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια δομή άμεσης φιλοξενίας, που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη, οι δυο δομές έχουν διασφαλισμένη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2025.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ