ΠΚΜ: Συνάντηση με θέμα “Κυκλική Οικονομία σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην 6η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου SinCE-AFC, “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 10.00 π.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) αποτελεί μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου SinCE- AFC, το οποίο στο σύνολο του περιλαμβάνει 9 φορείς από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.
Το έργο SinCE-AFC στοχεύει στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αλυσίδας προϊόντων αγροδιατροφής (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διανομή και τελική κατανάλωση) στην κυκλική οικονομία μέσω της προώθησης κατάλληλων οριζόντιων μηχανισμών διαχείρισης και χρηματοδότησης.
Οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν, παράλληλα με το συνεχιζόμενο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια κυκλικής οικονομίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της 6ης Συνάντησης με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης, πρόκειται να παρουσιαστεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 84 Α’/3-5-2022, σε συνέχεια του νέου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία αλλά και της αρχικής έκδοσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δεκέμβριος 2018) και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 2018-2019. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 6ης συνάντησης των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά στο Debrecen της Ουγγαρίας, στις 11-12 Μαΐου 2022. Το τελευταίο μέρος της συνάντησης είναι αφιερωμένο σε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, όπου θα μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους αναφορικά με την υλοποίηση τόσο του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης όσο και συνολικά του έργου SinCE-AFC.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στην on-line πλατφόρμα ZOOM.

Για αρχική εγγραφή και σύνδεση στη συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξής σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqcuyrrDkuE9AytscsGbBvLjiWNdJm4vtK
Meeting ID: 827 5532 2494

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc/

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC” προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία:
– Λαμπρινή Τσώλη, τηλ 2310 403008, email: l.tsoli@rdfcm.gr
– Αστερία Μπούρα, τηλ 2310 403056, email: Since-AFC@rdfcm.gr

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ