ΠΚΜ: Ημερίδα για την ανάδειξη της σημασίας προστασίας των οικοσυστημάτων στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου,  2021, ημερίδα με θέμα: “Θημώνες Ποσειδωνίας. Προτάσεις για ανάδειξη της σημασίας και της προστασίας τους. Η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά – Μαραθώνα”, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α (ΑΠΘ)  3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη με ώρα έναρξης στις  10:00.

Κεντρικά θέματα της Ημερίδας θα είναι: Οι Θημώνες Ποσειδωνίας ως στοιχείο κλειδί για τη διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας των οικοσυστημάτων της Επανομής καθώς και το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Θα ακολουθήσει παρουσίαση για τους Θημώνες Ποσειδωνίας στην περιοχή του Ποταμού Επανομής και τις προτεινόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης για το προστατευόμενο οικοσύστημα. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η διεπιστημονική μελέτη των θημώνων Ποσειδωνίας στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα και το σχέδιο δράσης καθώς και οι διαχειριστικές πρακτικές των θημώνων Ποσειδωνίας στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά – Μαραθώνα. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μία γενική συζήτηση γύρω από το θέμα των θημώνων της Ποσειδωνίας καθώς και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Διακυβέρνηση & Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean” – POSBEMED2, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.
Για την συμμετοχή στην ημερίδα με φυσική παρουσία απαιτείται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:  Φόρμα Εγγραφής
Το έργο POSBEMED2 “Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and management of Posidonia beach dune systems across the Mediterranean  αναμένεται να συμβάλει με την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων σε προγράμματα και δράσεις που θα ενθαρρύνουν το βιώσιμο τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον μειώνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις επιπτώσεις στη Ποσειδωνία. Το έργο υλοποιείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020”.
Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PosBeMed2:

  • Νικόλαος Παπαδόπουλος τηλ. 2313319717, e-mail: n.papadopoulos@pkm.gov.gr
  • Ανθή Καραμουχτάρη τηλ. 2313319637, e-mail: a.karamouchtari@pkm.gov.gr
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Συνεργασιών,
Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Link έργου: https://posbemed2.interreg-med.eu

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ