ΠΚΜ: 6η Συνάντηση για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής

Την 6η και τελευταία Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου «SinCE-AFC (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain)» για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε..                                                              
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε η κ. Λαμπρινή Τσώλη, υπάλληλος του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονία. Η κ. Τσώλη, αφού απηύθυνε χαιρετισμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης που συμμετείχαν στις εργασίες της παρούσας συνάντησης, έκανε μία συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων της 6ης και τελευταίας συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης για την 1η φάση του έργου SinCE-AFC.
Η πρώτη ενότητα της συνάντησης περιλάμβανε μία διεξοδική παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Κεντρική Μακεδονία, από την κ. Λαμπρινή Τσώλη. Το παρόν Σχέδιο Δράσης, το  οποίο έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή και έχει υποβληθεί στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Interreg Europe προκειμένου να εγκριθεί, περιλαμβάνει εκτενή αναφορά στο εργαλείο πολιτικής το οποίο καλείται να επηρεάσει και το οποίο είναι το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021 – 2027, στις καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις αντίστοιχες καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί από την πλευρά της Περιφέρειας και οι οποίες αποτέλεσαν έμπνευση για τη διαδικασία διαμόρφωσης και σχεδιασμού του παρόντος Σχεδίου Δράσης, καθώς και στις προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη Δράση σχετίζεται με την υλοποίηση ενός Μηχανισμού οριζόντιας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην κυκλική οικονομία, με σκοπό:
– Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και επιχειρηματιών για τις διαστάσεις της κυκλικότητας και τα επιχειρηματικά οφέλη,
– Τη συμβουλευτική υποστήριξη και ανάδειξη καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των παρα-προϊόντων της παραγωγικής τους διαδικασίας,
– Ψηφιακά εργαλεία για τη διασύνδεση και την αποτύπωση των παραγωγικών εισροών και εκροών σε επιμέρους τομείς, όπως η αγροδιατροφή.
Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης  παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα επόμενα βήματα και οι ενέργειες σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης μέχρι και τη λήξη του έργου SinCE-AFC.
Η επόμενη ενότητα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 84 Α’/3-5-2022, σε συνέχεια του νέου Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία αλλά και της αρχικής έκδοσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δεκέμβριος 2018) και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 2018-2019.
Στην τελευταία ενότητα της συνάντησης, η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., επικεφαλής εταίρου του έργου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της 6ης συνάντησης των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά στο Debrecen της Ουγγαρίας, το διάστημα 11-12 Μαΐου 2022. Η εν λόγω συνάντηση των εταίρων είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτέλεσε την τελευταία συνάντηση του εταιρικού σχήματος πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης φάσης του έργου SinCE-AFC. Έγινε αναφορά στα γενικά συμπεράσματα που αποκόμισε το σύνολο των εταίρων κατά την υλοποίηση των δράσεων της 1ης φάσης του έργου. Σημειώθηκαν ιδιαίτερα οι δυσκολίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είχαν να κάνουν με την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, συλλογικών οργάνων, συνεταιρισμών αλλά και επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας καθώς και οι δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρονται, με τελικό σκοπό τη μετάβαση προς ένα μοντέλο κυκλικής λειτουργίας που θα είναι πιο βιώσιμο σε όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ενώ έγινε και μια συνοπτική περιγραφή των επόμενων ενεργειών σε ό,τι αφορά στη 2η φάση υλοποίησης του έργου SinCE-AFC μέχρι και την ολοκλήρωση του, στις 31/07/2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον εξής σύνδεσμο:
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/since-afc/

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του “SinCE-AFC” προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w/viewform

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ