ΠΚΜ: 2ο Εργαστήριο «Διακυβέρνησης και Διαχείρισης των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο»

2ο Εργαστήριο του έργου: POSBEMED2
«Διακυβέρνηση και Διαχείριση των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο» 
ΘΗΜΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ: ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
Πως συμβάλλει η Ποσειδωνία στην προστασία των ακτών;
Ποιες πρακτικές έχουν θεσμοθετηθεί για τη διαχείρισή της;

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στις 10:00 π.μ., στην Ακτή Ρετζίκα, Ποταμός Επανομής.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστεί το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου POSBEMED2 και οι διαχειριστικές πρακτικές στην πιλοτική περιοχή εφαρμογής, την Επανομή.
Κεντρικό θέμα του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των κανονισμών για την αειφορική διαχείριση της βιομάζας της Ποσειδωνίας, σε περιοχές της Μεσογείου, αλλά και  των οδηγιών/ κανονισμών σε οικοτόπους Natura 2000 και σε άλλες παράκτιες προστατευόμενες περιοχές.
Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης και οι διαχειριστικές πρακτικές των θημώνων Ποσειδωνίας στις περιοχές μελέτης, καταλήγοντας στην παρουσίαση της Κοινής Χάρτας Δέσμευσης, με στόχο την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου στη διαχείριση των ακτών Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο και την εθελοντική δέσμευση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.
Το εργαστήριο θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and Management of Posidonia Beach dune systems across the Mediterranean – POSBEMED2»  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014 – 2020».
Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο, δηλώστε συμμετοχή εδώ:
https://docs.google.com/forms/d/14Nm0PI_ZiKLFeB_a7KJpigMOzKN6DGr9a-XOp7BoBW4/edit

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο POSBEMED2:

  • Νικόλαος Παπαδόπουλος τηλ. 2313-319717,
e-mail: n.papadopoulos@pkm.gov.gr
  • Ανθή Καραμουχτάρη τηλ. 2313-319637,
e-mail: a.karamouchtari@pkm.gov.gr

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Συνεργασιών,
Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Link έργου:
https://posbemed2.interreg-med.eu
https://www.act4posidonia.eu/en

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ