Πιστοποίηση κατά ISO 9001_2015 για το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μετά από δύο σχεδόν έτη παρουσίας στην Κεντρική Μακεδονία και την υλοποίηση πλήθους έργων και υπηρεσιών όπως διεξαγωγή ερευνών, ανάπτυξη μελετών και ψηφιακών εργαλείων (Horizon Scanning, Business intelligence), διοργάνωση εργαστηρίων και δράσεων προβολής και ενημέρωσης, αλλά και υποστήριξης των ενδιαφερόμενων μερών, το One Stop Liaison Office  του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2020  πιστοποιήθηκε  για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, που ανέπτυξε και εφαρμόζει, με πεδίο εφαρμογής την:                                                                            

«Παροχή Υπηρεσιών Διεπαφής και Δικτύωσης για την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων μερών του Οικοσυστήματος Καινοτομίας. Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στο Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Στρατηγικής RIS3 της ΠΚΜ».

          Η  λειτουργία του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2019. Πρόκειται για μία δομή που εποπτεύεται  από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ), η οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο περιβάλλον Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

          Όραμα του One Stop Liaison Office είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στο οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να διαμορφώσει το απαραίτητο κλίμα και τις συνθήκες εκείνες που θα καθιερώσουν την Κεντρική Μακεδονία ως την πιο φιλική περιφέρεια σε καινοτόμες επενδύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, βασικός στόχος λειτουργίας της Δομής είναι να αποτελέσει βασικό κρίκο για τη διάδοση της κουλτούρας καινοτομίας και της υλοποίησης της στρατηγικής της για την  “Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3”.

Η πολιτική ποιότητας και η αποστολή του One Stop Liaison Office εκφράζεται μεταξύ άλλων από:

           Την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην τετραπλή έλικα του οικοσυστήματος καινοτομίας

           Την καλλιέργεια κλίματος ενθάρρυνσης της καινοτομίας στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού

           Τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών που κατέχει

           Τον επαγγελματισμό, το ήθος και την ακεραιότητα στις σχέσεις του με τους συνεργάτες και το περιβάλλον Καινοτομίας

           Τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.

Η υιοθέτηση κουλτούρας ποιότητας από το One Stop Liaison Office εκφράζει τη δέσμευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αποτελεσματική λειτουργία της Δομής και στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με σεβασμό στις ανάγκες τους (https://www.ris3rcm.eu/about/quality/)

    To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του One Stop Liaison Office  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα:

  • Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668
  • Λαγκάνη Χριστίνα 2313 319667
  •  Μιχαηλίδης  Κωνσταντίνος 2313319790
  •  Γουλάπτση Μαρία  2313 319705

E-mail: info@ris3rcm.eu

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ