Παρουσίαση των έργων “SinCE-AFC” και “e-smartec“ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Στο διαδικτυακό εργαστήριο “Exchange of experience: online project activities” που διοργανώνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος “Interreg Europe” σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες που συνεχώς αυξάνονται καταλαμβάνοντας ολοένα και μεγαλύτερο αντικείμενο δραστηριοτήτων κατά την εφαρμογή και υλοποίηση των έργων Interreg, θα συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στο εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (9: 30-12: 30 CEST), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιάσει ως καλή πρακτική την εικονική επίσκεψη μελέτης (virtual study visit) που διοργάνωσε για τους εταίρους στο πλαίσιο του έργου “SinCE-AFC”– “Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain https://www.interregeurope.eu/since-afc/ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αγροδιατροφής και ενσωματώνουν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας.
Η απότομη στροφή σε διαδικτυακά περιβάλλοντα εργασίας από το 2020 και έπειτα λόγω των συνθηκών της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαίτησε αρχικά κάποια προσαρμογή, αλλά πλέον υπάρχει η ανάγκη διενέργειας αξιολόγησης των διδαγμάτων, σχετικά με το τι λειτούργησε και τι όχι και τι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στο μέλλον προς την κατεύθυνση της υλοποίησης δράσεων διαδικτυακά.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, θα αναλυθούν ενότητες αναφορικά με:
  • Ευκαιρίες στο διαδίκτυο που συνδέονται με επισκέψεις μελέτης (Study Visits) και συμμετοχή εμπλεκόμενων μερών.
  • Εργαλεία, μέθοδοι και συμβουλές για άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες (ανταλλαγές προσωπικού, εκπαίδευση, εργαστήρια ή εκδηλώσεις).
  • Πότε και πώς αξιοποιούνται οι διαδικτυακές δραστηριότητες στο μέλλον.
Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαστήριο αφορά τους εταίρους που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση έργων “Interreg Europe”, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν πώς και σε ποιες καταστάσεις η σύνδεση στο διαδίκτυο προσθέτει αξία στο εκάστοτε έργο.
Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου θα γίνουν εκτενείς αναφορές σε καλές πρακτικές χρήσης του διαδικτύου οι οποίες βοηθούν στον εμπλουτισμό και στην υλοποίηση των έργων, ενώ θα αναπτυχθούν συζητήσεις σε μικρές ομάδες εργασίας.
Επίσης, στο εν λόγω εργαστήριο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετέχει με την παρουσίαση των δράσεων που συνδιοργάνωσε μαζί με τον επικεφαλής εταίρο “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ)” στο πλαίσιο του έργου “e-smartec” – “Enhanced Sustainable Mobility with Marketing Techniques” (https://www.interregeurope.eu/e-smartec/) .
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού εργαστηρίου “Exchange of experience: online project activities” (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4616/exchange-of-experience-online-project-activities/?no_cache=1&cHash=fe1574fe8db50f8c5d1c1b5128912071)
όπου μπορούν να κάνουν εγγραφή για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο.
Η εγγραφή στο εργαστήριο προϋποθέτει εγγραφή στο “My Interreg Europe” (https://www.interregeurope.eu/).
Για διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις των έργων “SinCE- AFC” και “e-smartec”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες και να εγγραφούν στα newsletters:
SinCE-AFC (https://www.interregeurope.eu/since-afc) και
e-smartec (https://www.interregeurope.eu/e-smartec).

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ