Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα συνδέει τον Δήμο Καλαμαριάς με την Πυροσβεστική

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης παρέλαβε από τον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Δαδούδη ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα συμβάλλει στην από κοινού διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από εξοπλισμό και λογισμικό το οποίο θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη ως προς τα συμβάντα, τους πόρους και τα τηλεματικά δεδομένα, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο.
Στον Δήμο Καλαμαριάς δόθηκαν ένας υπολογιστής με δύο οθόνες, καθώς και δύο συσκευές GPS τα οποία θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά οχήματα. Σκοπός είναι η διασύνδεσή τους με το Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών, Πόρων και Τηλεματικών Δεδομένων (ENGAGE IMS/CAD) του Πυροσβεστικού Σώματος, για την παρακολούθηση της θέσης των επιχειρησιακών πόρων σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη συνεργατική διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: «Σύστημα διαχείρισης στόλου Οχημάτων GPS Πυροσβεστικού Σώματος, οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων» που υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ