Ο Περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Α. Τζιτζικώστας στην ημερίδα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Στην ημερίδα με τίτλο “Η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2022, Δυναμικά και Παραδοσιακά Επαγγέλματα: Γνώσεις και Δεξιότητες”, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της δεύτερης πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας εργοδοτών, από κοινού με τις τάσεις για νέες θέσεις εργασίας, δυναμικούς κλάδου και επαγγέλματα για το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας“η πρωτοβουλία της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να δημιουργήσει τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και απασχολούμενοι, έχουν μια σαφή εικόνα του κόσμου της εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είναι λεπτομερής και μέσα από τα ποιοτικά στοιχεία της καταγράφει τις τάσεις, τις ανάγκες, αλλά και τις προοπτικές για τα επαγγέλματα ανά περιοχή. Με εργαλείο τις έρευνες που εκπονούνται, όλοι αποκτούν μια καλύτερη εικόνα των προοπτικών που διαγράφονται στην αγορά εργασίας, ενώ δίνουμε στον κόσμο των επιχειρήσεων την ευκαιρία να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους αξιοποιώντας έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία. Αποκτούμε όμως κι εμείς ως Περιφέρεια ένα εργαλείο, το οποίο μας βοηθά να χαράξουμε πολιτικές ανάπτυξης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας και πολιτικές για τους νέους, για τις επόμενες γενιές και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, καθώς ο Μηχανισμός της Περιφέρειας συνδέει άμεσα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και τις επιλογές σπουδών ή επαγγελματικής εξειδίκευσης των νέων”.
Η δεύτερη πρωτογενής έρευνα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας διεξήχθη από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου 2022 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 424 επιχειρήσεων και από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο (πλην του ιδιοκτήτη). Για τη στρωματοποίηση του δείγματος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της εργασιακής εικόνας όσον αφορά στους επτά οικονομικούς κλάδους που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Αγροδιατροφή, Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά Υλικά, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια και Περιβάλλον και Τουρισμός.
Με το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αρχίζει να αποκτά πια, σφαιρική, και πληρέστερη θεώρηση της απασχόλησης στην Κεντρική Μακεδονία. Καταρχήν, έχουμε πλέον, μια βάση δεδομένων, που επικαιροποιείται συνεχώς και αφορά αποκλειστικά στην οικονομική δραστηριότητα, τις μεταβολές και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στους επτά νομούς, την οποία δεν διαθέταμε πριν τη συγκρότηση του Μηχανισμού. Ειδικά, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να προκαλεί πρωτόγνωρες ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας για την αγορά εργασίας, τώρα και στο άμεσο μέλλον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, ο Μηχανισμός εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων, με αξιόπιστα στοιχεία από στοχευμένες πρωτογενείς έρευνες που ο ίδιος διενεργεί, για την ποιότητα και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Πετυχαίνουμε πλέον την όσμωση με τον επιχειρηματικό κόσμο, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας .Επιπλέον, τα επικαιροποιημένα δεδομένα που μας παρέχει συνεχώς ο Μηχανισμός, μας επιτρέπουν τώρα να ’παρέμβουμε’ αποτελεσματικά, μέσω των Περιφερειακών Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στα προγράμματα μαθητείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑ.Σ. Κάνουμε πράξη τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, προκειμένου οι επαγγελματικές δεξιότητες των αποφοίτων αυτών των σχολών να είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να μειώσουμε περαιτέρω την ανεργία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας”, επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.
Ενδεικτικά από την έρευνα που παρουσιάστηκε προέκυψαν τα εξής στοιχεία:
-Μηχανικοί , επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής, επαγγελματίες της Yγείας, χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, τεχνίτες, μονταδόροι, ανώτερα και μεσαία διευθυντικά στελέχη, είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα και ειδικότητες, αυτή την περίοδο στην Κεντρική Μακεδονία.
-Το 85% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν δήλωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να προχωρήσει σε απολύσεις τους επόμενους έξι μήνες.
-Το 41% των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα δήλωσε αισιόδοξο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το επόμενο διάστημα, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων τους.
-Η ακρίβεια πρώτων υλών και προϊόντων, δρα αποτρεπτικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και επηρεάζει όλους τους κλάδους. Ο κλάδος της Αγροτοδιατροφής επηρεάζεται επιπλέον από το υψηλό μη-μισθολογικό κόστος και από τη μείωση του περιθωρίου κερδοφορίας λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών στις πρώτες ύλες.
-Παρόλα αυτά, το 77% των επιχειρήσεων θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά χρήσιμα τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν οι εργαζόμενοί τους κατά την τελευταία τριετία, ποσοστό που συμπίπτει με το αντίστοιχο της περσινής έρευνας του Μηχανισμού (78%).
-Από το σύνολο των επιχειρήσεων (424) οι 111 δήλωσαν 390 κενές θέσεις εργασίας. Το 74% δήλωσε ότι δεν υπάρχει κενή θέση, έναντι 26% που δήλωσε τουλάχιστον μια κενή θέση στην επιχείρηση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας εμφανίζεται αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Απριλίου του 2021. Κάνοντας την αναγωγή για περίπου 28.000 επιχειρήσεις των επτά κλάδων που ερευνήθηκαν προκύπτει ότι στην Κεντρική Μακεδονία το μέγεθος των κενών θέσεων εργασίας ανέρχεται στις περίπου 6.500 – 7.000 θέσεις (δεν διερευνήθηκε αν είναι μερικής ή πλήρους απασχόλησης). Το 25% των επιχειρήσεων που δηλώνουν κενές θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσφέρουν τη δεδομένη στιγμή έως μία θέση εργασίας, ενώ το 75% προσφέρει από μία έως τρεις θέσεις εργασίας.
-Η «έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες-εμπειρία» φαίνεται να είναι η κυριότερη αιτία για τη μη-πλήρωση των υπαρχουσών κενών θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (35% των απαντήσεων), ενώ ως δεύτερη αιτία εμφανίζεται η «έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος εργασίας» (29% των απαντήσεων). Ένα σημαντικό ποσοστό εργοδοτών (10% όσων διαθέτουν κενές θέσεις εργασίας) αδυνατεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ή δεν επιθυμεί να συζητήσει τις αιτίες μη πλήρωσης των κενών θέσεων στις επιχειρήσεις τους.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ