Με τη συμμετοχή φοιτητών το Εργαστήριο της ΠΚΜ για την ενίσχυση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στο UrbanLab της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε με επιτυχία εργαστήριο με θέμα «Ενίσχυση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στο UrbanLab της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης».
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Μικρή Αυλαία» με τη συμμετοχή του Τμήματος των Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τι είναι το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (UrbanLab);
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει συστήσει το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης (UrbanLab). Με σκοπό τη συλλογή, την τήρηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση ποσοτικών δεδομένων (με τη μορφή δεικτών) στους τομείς του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, του χωρικού σχεδιασμού και των αστικών αναπλάσεων και των μεταφορών και συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμεύουν για τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών σε επίπεδο Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.
  Ποιος είναι ο σκοπός του Εργαστηρίου;
Το Εργαστήριο αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή στην πράξη του συμμετοχικού και συνεργατικού σχεδιασμού. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της εμπλοκής ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθιερώνοντας έτσι την προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» για την εδραίωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη σύνδεσή της με την προστασία του κλίματος στο δομημένο μας περιβάλλον και την προώθηση και υποστήριξη ελκυστικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς χώρων διαβίωσης.
Το «Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus» είναι μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία που λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για τον σχεδιασμό μελλοντικών τρόπων διαβίωσης. Τοποθετείται εκεί που τέμνονται η τέχνη και ο πολιτισμός με την κοινωνική ένταξη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Φέρνει την Πράσινη Συμφωνία στους χώρους ζωής μας και καλεί να προσπαθήσουμε συλλογικά προκειμένου να φανταστούμε και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, ένα μέλλον όμορφο τόσο για τον νου όσο και για την ψυχή μας.
Το θεματικό εργαστήριο «Ενίσχυση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού στο UrbanLab της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης» υλοποιήθηκε μέσω του έργου «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής, ερευνητικής και διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής Θεσσαλονίκης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Στο εργαστήριο παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία απευθυνόμενη προς τους φοιτητές που συμμετείχαν σημείωσε:  «Είναι ενθαρρυντικό ότι αγκαλιάζετε και συμμετέχετε σε αντίστοιχες δράσεις. Περιμένουμε και λόγω των σπουδών σας να συνεισφέρετε με τις νέες ιδέες σας. Σήμερα είναι μια ευκαιρία να εξοικειωθείτε με τις τυπικές διαδικασίες του σχεδιασμού και να εμπλουτίσετε με τη φρεσκάδα σας το σχεδιασμό για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ