Mε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες του ΕΔΠΑΡ στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Mε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες που άρχισαν την
προηγούμενη Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, για την αναβάθμιση και επέκταση
των Σταθμών Μέτρησης του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης
Ήδη ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κλωβών στους περιαστικούς
Σταθμούς Μέτρησης Αέριων Ρύπων στο Πανόραμα (Δ. Πυλαίας–Χιορτιάτη),
στη Νεοχωρούδα (Δ. Ωραιοκάστρου) και τη Σίνδο (Δ. Δέλτα), παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κ. Γιουτίκα, ενώ παρόντες
ήταν αντίστοιχα, στην περιοχή του Δήμου τους που τους αφορούσε, οι
δήμαρχοι, Πυλαίας – Πανοράματος, Ι. Καϊτετζίδης, Ωραιοκάστρου, Π.
Τσακίρης και Δέλτα, Γ. Ιωαννίδης.
Ανάλογες εργασίες προβλέπονται και στους υπόλοιπους Σταθμούς Μέτρησης
του ΕΔΠΑΡ, στην Καλαμαριά, το Α.Π.Θ., και την πλατεία Αγίας Σοφίας.
Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση νέων σύγχρονων Αναλυτών Αέριων Ρύπων,
σε όλους τους Σταθμούς Μέτρησης, όπως και στο υφιστάμενο Σταθμό στο
Κορδελιό (Δ. Κορδελιού –Εύοσμου), όπου ο κλωβός του έχει σχετικά
πρόσφατα αντικατασταθεί.
Μετά την αναβάθμιση και επέκταση του Δικτύου, στο Σταθμό Πανοράματος,
θα καταγράφονται επιπλέον, οι τιμές των μικρών λεγόμενων αιωρούμενων
σωματιδίων( PM 2,5), πέραν των τιμών των αέριων ρύπων που σε 24ωρη
βάση θα καταγράφονται σε όλους τους Σταθμούς του ΕΔΠΑΡ (αιωρούμενα
σωματίδια PM 10, διοξείδιο του θείου (SO 2 ), μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
οξείδια του αζώτου (NOx), όζον (O 3 ) και ΒΤΕΧ (βενζόλιο, τολουόλιο
αιθυλοβενζόλιο και ξυλόλια).
Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ,
στο Δίκτυο Μέτρησης των Αέριων Ρύπων θα προστεθούν τις επόμενες μέρες
και δύο νέοι Σταθμοί, στη Σταυρούπολη (Δήμος Παύλου Μελά – επί της οδού
Λαγκαδά) και στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. (δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης), με
στόχο την πληρέστερη καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε
«ευαίσθητες» περιοχές του ΠΣΘ που δεν καλύπτονταν έως τώρα από το
ΕΔΠΑΡ.
Ειδικότερα, ο νέος Σταθμός Μέτρησης στη Σταυρούπολη, κρίθηκε
απαραίτητος, διότι πρόκειται για πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή, από την
οποία διέρχεται η κεντρική οδική αρτηρία της οδού Λαγκαδά, βρίσκεται σε
απόσταση περίπου εννιακοσίων μέτρων από την εσωτερική περιφερειακή και
στο βορειοανατολικό τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,
όπου δεν υπάρχει άλλος Σταθμός Μέτρησης, ενώ σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων
από το νέο Σταθμό, βρίσκονται μεγάλα τμήματα του Εύοσμου, των
Αμπελοκήπων, της Νεάπολης, της Πολίχνης και της Ευκαρπίας.
Αντίστοιχα, ο νέος Σταθμός στο Κτίριο Υπηρεσιών της ΠΚΜ, θα εξασφαλίσει
τη συνεχή καταγραφή των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο
που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παλιά δυτική έξοδο της πόλης και
κοντά στη νέα δυτική είσοδο, σε άμεση γειτνίαση με το εμπορικό λιμάνι της

Θεσσαλονίκης (περιοχή φορτοεκφορτώσεων και χύδην υλικών, με
επιβάρυνση από την προσέγγιση και τον ελλιμενισμό των πλοίων, τις
εργασίες φορτοεκφόρτωσης, την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων και
τρένων), αλλά και επειδή πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη περιοχή που με
την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος και νέων ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων θα αποκτήσει και τουριστικό ενδιαφέρον.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , Κ.
ΓΙΟΥΤΙΚΑ
«Με την αναβάθμιση του Δικτύου Μετρήσεων Αερίων Ρύπων και την
πύκνωση των Σταθμών, εξασφαλίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη πληρότητα
την προστασία της δημόσιας υγείας, την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση
των περίπου 790.000 κατοίκων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την άμεση λήψη
μέτρων, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
Αντικαθιστώντας τους ημιαυτόματους αναλογικούς αναλυτές, με πλήρως
αυτοματοποιιημένους ψηφιακούς αναλυτές, δίνουμε ακόμη περισσότερες
δυνατότητες στο Δίκτυο και το επιστημονικό προσωπικό που το χειρίζεται για
ακόμη πιο εξειδικευμένες εργασίες, με στόχο τη διασφάλιση της ορθότητας και
πληρότητας των μετρήσεων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Δεν αφήνουμε
τίποτα στην τύχη του που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ