ΚΕΔΕ: 206η Συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διεκδικούν σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ανάκαμψης
Συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προώθηση και
εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης, τη σύνταξη και εφαρμογή ευρωπαϊκών
κονδυλίων και προγραμμάτων για την υποστήριξη των ΜΜΕ, ήταν τα κύρια
σημεία που έθεσαν οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για
την περιφερειακή ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, η οποία διοργανώθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ).
Στη συνεδρίαση, εκφράστηκε η δέσμευση, να υλοποιηθούν βασικά έργα με
πολίτες και ΜΜΕ για την προώθηση της δίδυμης, ψηφιακής και πράσινης
μετάβασης της Ευρώπης.
Στη Συνεδρίαση, εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, συμμετείχε ο
β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Κάρναβος, δήμαρχος Καλλιθέας.
Ο κος Κάρναβος, κατά την τοποθέτησή του στον δεύτερο κύκλο της
συνεδρίασης, υπογράμμισε την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της
Επιτροπής των Περιφερειών προς μία δυνατή, αποδοτική και εμφανή πολιτική
συνοχής και ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης στο
πλαίσιο των νέων χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του
μηχανισμού δίκαιης μετάβασης του RRF και άλλων νέων μέσων που
χρηματοδοτούνται από τη Next GenerationEU.
Αναλυτικότερα:
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο κ. Andrej Sircelj, υπουργός
Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, ο οποίος τόνισε ότι τα
κεφάλαια ανάκτησης πρέπει να φτάσουν στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
(LRA), καθώς είναι βασικά για την αποτελεσματική ανάκαμψη.
Τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας στη διαδικασία ανάκαμψης. «Η
συνεργασία μεταξύ εθνικού επιπέδου, δήμων και περιφερειών, είναι το κλειδί
για να εγγυηθεί ένα επιτυχές αποτέλεσμα» σημείωσε.
Τα βασικά σημεία των εργασιών της συνεδρίασης ήταν τα εξής:
Από τον προγραμματισμό στην εφαρμογή: Ο βασικός ρόλος των
πόλεων και των περιφερειών στη ανάκαμψη της ΕΕ
Στην πρώτη ομάδα, ο Olgierd Geblewicz, πρόεδρος της ομάδας EPP-CoR,
πρόεδρος της Περιφέρειας Δυτικής Πομερανίας, μίλησε για την ανάγκη να
βασιστεί η οικονομική ανάκαμψη στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε
στενή συνεργασία με τους πολίτες. Ζήτησε μια συνεργατική προσέγγιση στον
καθορισμό προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (NRRPs) και την εφαρμογή τους για να διασφαλιστεί η
πραγματική συνεργασία.
Ο Michael Murphy, δήμαρχος Clonmel και πρόεδρος του ECON τόνισε: «Οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ένα μέγεθος για όλους. Διαφέρουν
ως προς το είδος και την ένταση σε ευρωπαϊκές περιοχές, πόλεις,
κωμοπόλεις και αγροτικές περιοχές. Χρειαζόμαστε προσαρμοσμένες λύσεις,
που υλοποιούνται από κοινού με το τοπικό επίπεδο. Μια προσέγγιση από την
κορυφή προς την ανάκαμψη θα σήμαινε ότι οι επενδύσεις και οι
μεταρρυθμίσεις μπορεί απλώς να μην ταιριάζουν με την πραγματικότητα των
ευκαιριών και των προκλήσεων που υπάρχουν επί τόπου».
Η Hanna Zdanowska, δήμαρχος της πόλης του Lodz και μέλος της ομάδας
εργασίας της ΕΤΠ «Green Deal Going Local», παρατήρησε ότι οι περιφέρειες
και οι πόλεις της Ευρώπης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση της
Πράσινης μετάβασης.
«Το 75% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε πόλεις που είναι οι κύριοι παραγωγοί
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αλλά είναι επίσης οι κόμβοι και οι πηγές
δράσης και καινοτομίας τόσο στους τομείς του μετριασμού, όσο και της
προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή».
Ο Jesus Gamallo Aller, γενικός γιευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων και
Σχέσεων με την ΕΕ, μίλησε για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται
για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον μετασχηματισμό
της περιοχής της Γαλικίας. «Έχουν προσδιοριστεί περισσότερα από 300 έργα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα της ενέργειας και της
κινητικότητας». Τόνισε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές (LRA) δεν
πρέπει να είναι «αρχές δαπανών». «Θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να
αποφασίζουμε που και πώς θα επενδύσουμε αυτούς τους πόρους».
Ο Uwe Conradt, δήμαρχος του Saarbrucken δήλωσε: «Οι ανθεκτικές
πόλεις χρειάζονται ζωντανά κέντρα. Η ποικιλία των χαρακτηριστικών τους,
δείχνει ποια είναι η συμβολή τους στην ανάκαμψη στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν στενότερα στις
δραστηριότητες ανάκαμψης της ΕΕ».
Ο Sari Rautio, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hameenlinna,
περιέγραψε την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών
σε όλα τα στάδια της ανάκαμψης. «Έχουμε μια κοινή αντίληψη ότι η δίκαιη
μετάβαση είναι δυνατή εάν περιφέρειες και πόλεις συμμετέχουν σε όλα τα
στάδια, συμπεριλαμβανόμενης της παρακολούθησης».
Ο Frank Proust, πρόεδρος της Nimes Metropole είπε ότι οι πόλεις είναι
κοντά στους ανθρώπους και θα μπορούσαν έτσι να χρησιμοποιήσουν
κεφάλαια ανάκτησης για να επενδύσουν πιο κοντά στους πολίτες μας.
Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του που οι κυβερνήσεις δεν έλαβαν επαρκώς
υπόψη τις πόλεις στο σχέδιο ανάκαμψης.
Ο Csaba Borboly, πρόεδρος του Συμβουλίου της επαρχίας Harghita,
υποστήριξε αυτό το επιχείρημα λέγοντας ότι ενώ οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές είναι οι κύριοι φορείς στην εφαρμογή των περισσότερων στρατηγικών
της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών, οι απόψεις και οι προτάσεις τους δεν
λαμβάνονται πάντα υπόψιν.
Ο Adrian Teban, δήμαρχος του Cugir City, είπε ότι οι συνέργειες και
συνεργασίες που έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής,
πρέπει να ληφθούν υπόψιν και κατά την εφαρμογή του RFF. «Έχουμε ένα
καλό παράδειγμα που μπορεί να αναπαραχθεί, ειδικά επειδή η ανάκαμψη
είναι ζωτικής σημασίας»
Εξασφάλιση συνεργιών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του RFF
(resources for the future) μέσω της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης με
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
O Eddy van Hijum, μέλος του Συμβουλίου της επαρχίας του Overijssel
και εισηγητής της στρατηγικής για τις ΜΜΕ, δήλωσε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν
τον κινητήρα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και ότι οι τοπικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εταίρο όταν
πρόκειται για ανάκαμψη και πρωτοπόρος στην πράσινη και ψηφιακή
μετάβαση των ΜΜΕ. Ζήτησε συνέπεια στη σύνταξη, διακυβέρνηση και
εφαρμογή ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων.
Τόσο ο πρόεδρος Geblewicz όσο και ο δήμαρχος Teban, ζήτησαν από τον
Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Marc Lemaitre,
συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το πού συναντώνται το RRF και η
Πολιτική Συνοχής ως προς τις συνέργειες και την εφαρμογή,
συμπεριλαμβανομένης της επικάλυψης μεταξύ της Πολιτικής Συνοχής και του
RRF σε ορισμένες περιοχές και της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
Η Anna Magyar, μέλος του Συμβουλίου Csongrad Megye τόνισε την ανάγκη
για έναν σχεδιασμό πολιτικής και εφαρμογή της ανάκαμψης που θα φτάσει σε
όλες τις περιοχές και τους πολίτες.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ