Η ΠΚΜ συμμετέχει στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας της Πρωτοβουλίας Κυκλικών Πόλεων και Περιφερειών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Thematic Working Groups –TWG) στο πλαίσιο της ένταξής του στο δίκτυο Pilots and Fellows της Πρωτοβουλίας Κυκλικών Πόλεων και Περιφερειών “Circular Cities and Regions Initiative –CCRI”.
Η Πρωτοβουλία “Circular Cities and Regions Initiative” (CCRI), η οποία ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Eπιτροπή ως μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας, υποστηρίζει τα συμβαλλόμενα μέλη στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στις πόλεις και στις Περιφέρειες της Ευρώπης. Η δράση “CCRI Pilots and Fellows” είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές πόλεις και Περιφέρειες που υλοποιούν τη μετάβαση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι τέσσερις Θεματικές Ομάδες Εργασίας της Πρωτοβουλίας “CCRI” επικεντρώνονται στα εξής θέματα:
1. “Κυκλική Διαχείριση Πόρων”,
2. “Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία στις Βιομηχανίες”,
3. “Βιοοικονομία” και
4. “Δόμηση και Κυκλικά Κτίρια”
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στη Θεματική Ομάδα Εργασίας σχετικά με την Κυκλική Διαχείριση Πόρων.
Οι εναρκτήριες συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το Μάρτιο του 2023 και η έναρξη των δράσεων αναρτήθηκε στο Newsletter της πρωτοβουλίας CCRI για τον Μάρτιο του 2023.

Το πλήρες περιεχόμενο του Newsletter της Πρωτοβουλίας CCRI του μηνός Μαρτίου βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο:
https://sh1.sendinblue.com/afdp6pni4lpfe.html?t=1680090207
ενώ τα Newsletters των προηγούμενων μηνών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στον εξής σύνδεσμο:
https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/news/ccri-newsletter-archive-all-issues-so-far

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ