Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στα Γιαννιτσά

Στην αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Γιαννιτσών προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Το έργο της «Κατασκευής της Β’ φάσης και αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Γιαννιτσών», αφορά στην κατασκευή νέου κυττάρου στον ΧΥΤΑ και στην εγκατάσταση μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας για την αναβάθμιση της
εγκατάστασης επεξεργασίας των στραγγισμάτων.

Πρόκειται για ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς η ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση υπολογίζεται σε περίπου 50.000 τόνους ετησίως, ενώ ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 7 εκ. ευρώ.

H λεκάνη της Β' φάσης του ΧΥΤΑ θα έχει έκταση περίπου 35 στρέμματα και θα εξασφαλίζει χωρητικότητα ίση με 800.320 κυβικά μέτρα.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί το νέο κύτταρο, θα πραγματοποιηθούν έργα στεγανοποίησης της νέας λεκάνης, θα γίνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου, έργα συλλογής στραγγισμάτων στο νέο κύτταρο, έργα διαχείρισης βιοαερίου από το νέο κύτταρο, θα προχωρήσει η αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας των στραγγισμάτων και θα τοποθετηθεί μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε να μπορούν τα επεξεργασμένα στραγγίσματα να διατίθενται στον ορισμένο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση αποδέκτη.

Στα νέα έργα υποδομής του ΧΥΤΑ περιλαμβάνεται οδοποιία, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο πυρόσβεσης – πυροπροστασίας, φωτισμός κτλ.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών θα είναι πλήρης και λειτουργικός, ενώ το υφιστάμενο κύτταρο θα πάψει να λειτουργεί σύντομα, δεδομένου ότι έχει κορεστεί.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ