Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας υιοθετεί το Σχέδιο Ισότητας Φύλων για τον Τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας

Το “Σχέδιο Ισότητας Φύλων για τον Τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”  παρουσίασε η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μία ανοικτή εκδήλωση με θέμα την κοινωνική καινοτομία στο πλαίσιο της έκθεσης έρευνας και καινοτομίας “Beyond 4.0” στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 στο περίπτερο 15 της ΔΕΘ. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης εκπροσωπώντας την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην ΠΚΜ Σοφία Μαυρίδου παρουσίασε τα βασικά σημεία και τους στόχους του “Σχεδίου Ισότητας των Φύλων στην Έρευνα και στην Καινοτομία”, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “teRRItoria” και επιχειρεί να συνδέσει την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης.

Κατά την ομιλία του, ο Κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας στηρίζουν τη θέση των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μιχαηλίδης βασιζόμενος στην έκθεση Φύλων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, στον 21ο αιώνα, εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των οικονομικά ανενεργών ατόμων και να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία. Ο Κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε ειδικότερα στη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών τόσο στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά όσο και στα υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης της Έρευνας και Καινοτομίας, στην ακαδημία και στη βιομηχανία.

Στη συνέχεια, κατά την ομιλία του ο Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) Νίκος Ζαχαρής υπογράμμισε ότι, σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, η αρχή της ισότητας των φύλων δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Τόνισε, ακόμη,  ότι το Σχέδιο Ισότητας Φύλων για Οργανισμούς Έρευνας και Καινοτομίας στην ΠΚΜ, με τις κατάλληλες προσαρμογές, μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί και από άλλους φορείς και επιχειρήσεις και να αποτελέσει μοχλό για μία δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που θα είναι απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες και  θα αξιοποιεί, με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, όλο το ανθρώπινο δυναμικό με ίσους όρους.

Οι άξονες του Σχεδίου Ισότητας Φύλων και όλα τα αναλυτικά βήματα που ακολουθήθηκαν προς την επίτευξη των βασικών στόχων του προγράμματος παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή του Κέντρου Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) Γιώργο Ελευθεράκη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ελευθεράκης , η  χαρτογράφηση αποτέλεσε ένα από τα πρωταρχικά βήματα και βασίστηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες: στο οικοσύστημα της Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην ανάλυση του τοπικού περιβάλλοντος και των ενδιαφερόμενων μερών και στην εξέταση των συνθηκών για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα. Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ο θετικός αντίκτυπος που είχε ο συν-σχεδιασμός στη διαμόρφωση του Σχεδίου και η σπουδαία συμβολή των εκπροσώπων τόσο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας, όσο και της πολιτικής και κοινωνικής σκηνής του τόπου. Οι στρατηγικές περιοχές αναφοράς του Σχεδίου είναι οι εξής:  η πρόοδος της καριέρας των γυναικών, η επιστημονική ενημέρωση σε θέματα φύλου, η αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτισμικών στερεότυπων, η προβολή των γυναικείων προτύπων, η ουδέτερη ως προς το φύλο θεσμική επικοινωνία, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η σεξουαλική παρενόχληση και η έμφυλη βία και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητάς φύλων.

Την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον κλάδο της Πληροφορικής και Τεχνολογίας έθιξε στην παρέμβασή της  η κ. Ελένη Μαργαρίτη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠΒΕ και Διευθύντρια Διοίκησης της “Consortis Geospatial”. Στο πλαίσιο της σκιαγράφησης του εργασιακού τοπίου στον κλάδο της τεχνολογίας και πληροφορικής, η κ. Μαργαρίτη ανέφερε ότι οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται στο χώρο και ταυτόχρονα έχουν λιγότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν σχετικές σπουδές, γεγονός που οφείλεται σε πλήθος παραγόντων και έρχεται σε αντίθεση με την υψηλή κατάρτιση των γυναικών στους παραπάνω τομείς.

Με την αναλυτική παρουσίασή της η κ. Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια ΑΠΘ και πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου Ισότητας στο Α.Π.Θ., εξέφρασε την ανάγκη για επιτάχυνση της πορείας της Ελλάδας προς την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Με βάση πρόσφατες μελέτες και στατιστικές, η κ. Κογκίδου ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 98η θέση στην Ισότητα των φίλων μεταξύ 156 Χωρών. Επίσης, η Δ. Κογκίδου τόνισε ότι, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων (EIGE), κανένα κράτος-μέλος δεν έχει πετύχει πλήρη ισότητα των φύλων και η πρόοδος συντελείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Τέλος, η κ. Κογκίδου υπογράμμισε ότι η πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων ανατρέποντας έτσι 25 χρόνια προόδου.

Από τη συζήτηση, την οποία συντόνισε  η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της ΠΚΜ Καλλίτσα Πανταζή,  προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την πανδημία και για το πώς αυτή επηρέασε τη θέση των γυναικών στην εργασία. Παράλληλα, δόθηκαν χρήσιμες οδηγίες και ενημέρωση σχετικά με τις υπόλοιπες δράσεις του έργου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στη συζήτηση μετείχαν εκπρόσωποι από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, από Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, από την Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της ΠΚΜ και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

          Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ. Νικόλαος Τζόλλας,  Περιφερειακός Σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ