Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του 1ου Προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εκπαίδευση, κατάρτιση και ανταλλαγή γνώσεων & ιδεών των επαγγελματιών της χώρας με την οργάνωση μαθημάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, workshops, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω e-learning, σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΒΙ ανακοινώνει την έναρξη του 1ου Προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησή του. Η παρακολούθηση του Προγράμματος (10 τρίωρες διαλέξεις) καθώς και η συμμετοχή στις εργασίες θα οδηγήσει σε λήψη βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και όλες οι διαλέξεις θα γίνουν διαδικτυακά. Οι αιτήσεις παρακολούθησης γίνονται ηλεκτρονικά, με αποστολή email στη διεύθυνση της ΕΑΒΙ (academy@obi.gr) και θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00. Η έναρξη του Προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης θα γίνει την 03η Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒΙ ( www.ipacedemy.gr ).

 

Σχετικά με την Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ):
Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η Ακαδημία αναμένεται να συμβάλλει, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ.

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ