Εκδήλωση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 της Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στόχος του έργου είναι η σύσταση και λειτουργία ενός περιφερειακού μηχανισμού που θα δρα συμπληρωματικά στο υπάρχον σύστημα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο Μηχανισμός συλλέγει και αναλύει συστηματικά τα δεδομένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπίσει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές της περιφερειακής αγοράς εργασίας, καθώς και τις ανάγκες της σε γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί Δίκτυο Φορέων εντός και εκτός της Περιφέρειας, με τα μέλη του οποίου ανταλλάσσονται στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά εργασίας και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών και την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων και πόρων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε σειρά Ημερίδων με θέμα «Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, Γνώσεις και Δεξιότητες».
Στις ημερίδες παρουσιάστηκαν μεταξύ των άλλων ο σκοπός και η λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης, τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσφατης πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις εργασίας, δυναμικοί κλάδοι και επαγγέλματα) τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Περιφερειακής Ενότητας.
Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή επτά (7) διαδικτυακών ημερίδων – μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Πιερία 19/10/21, Κιλκίς 21/10/21, Σέρρες 02/11/21, Ημαθία 16/11/21, Πέλλα 18/11/21, Χαλκιδική 30/11/21, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης 06/12/21), ο Μηχανισμός ολοκληρώνει τις ενημερωτικές του δράσεις για το 2021 με τη διεξαγωγή ημερίδας για το σύνολο της Περιφέρειας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, στις 11.00 π.μ. στο νέο κτίριο του ΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 21).

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά πατήστε ΕΔΩ και για να εγγραφείτε ώστε να λάβετε σχετικό ενημερωτικό υλικό πατήστε ΕΔΩ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την ημερίδα μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο pmdaae@pkm.gov.gr ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ https://pmdaae-pkm.gr/.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ