Εκδήλωση της ΠΚΜ για το σχεδιασμό Αστικής Κινητικότητας στο πλαίσιο του έργου REFORM

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Συμμετοχικός και Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός Αστικής Κινητικότητας: Η εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας», στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου REFORM – “Integrated REgional Action Plan For InnovativeSustainable and LOw CaRbon Mobility”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Mεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ).

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022,  έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η κατανόηση των ευκαιριών σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας, όπως αυτοί προέκυψαν από τους περιορισμούς της πανδημίας COVID-19, για τη δημιουργία ή/και την προώθηση μόνιμων βιώσιμων παρεμβάσεων κινητικότητας.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Η κ. Πατουλίδου κατά την ομιλία της τόνισε τη δέσμευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να πραγματοποιήσει το όραμα της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και τα θετικά βήματα ως προς το συμμετοχικό σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τις σχετικές δράσεις της Περιφέρειας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σύντομο χαιρετισμό και παρουσίαση του έργου REFORM πραγματοποίησε η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’ και επικεφαλής του Εργαστηρίου «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ. Η κ. Μορφουλάκη αναφέρθηκε συνοπτικά τόσο στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου, όσο και στις πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν από τους εταίρους του έργου REFORM μέσω προβολής σχετικού βίντεο. Στη συνέχεια, η κ. Άννα Πούλιου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας για την αστική κινητικότητα, που διενεργήθηκε σε πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022. Ακόμη, η κ. Γλυκερία Μυρόβαλη από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ παρουσίασε τα αποτελέσματα των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μετά την πανδημία, στο πλαίσιο του έργου Inter-Connect PLUS του προγράμματος Interreg Adrion. Ακολούθησε διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, κατά την οποία αναδείχθηκε η σημασία αντίστοιχων δράσεων για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ