Εκδήλωση για την κυκλική οικονομία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης από την ΠΚΜ

Εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας / Peer Review με θέμα “Circular Economy in textiles and clothing” (Κυκλική οικονομία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης) διοργάνωσε διαδικτυακά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (δελτίο τύπου 07/10/2021: https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=22760) .
Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από την Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας “INTERREG EUROPE”, η οποία οργανώνει Peer Reviews για να υποστηρίξει Περιφέρειες από όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες μεταξύ τους προκλήσεις.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, που είναι ένας από τους τομείς – «πρωταθλητές» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις του συγκεκριμένου κλάδου και τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων από  την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία σχετικά με τις στρατηγικές και τα εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, μέσω της υιοθέτησης αρχών κυκλικής οικονομίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Απολογιστική Έκθεση της εκδήλωσης:
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/Peer_reviews/2021_08_09_Peer_review_Central_Macedonia/Final_report_Central_Macedonia_Circular_Economy_in_textiles_and_clothing.pdf

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ:
* Δημοσίευση Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/astrid-severin-15b63318_did-you-know-that-greece-is-producing-80-activity-6896489618926370816-ivCI
* Δημοσίευση Twitter: https://twitter.com/GreenMatterzEU/status/1490723463727882251/photo/1

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ