Δήμος Θεσσαλονίκης: Υπογραφή κλιματικού συμφώνου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την επείγουσα πρόκληση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί σε μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις μηδενικών εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή 8/9 στις 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης μετάβασης της πόλης προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και υπογραφεί το «Κλιματικό Σύμφωνο Πόλης» από τους τοπικούς φορείς και οργανισμούς.

Με το Κλιματικό Σύμφωνο οι συμμετέχοντες φορείς θα δεσμευτούν στην υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην ανάληψη δράσης για την επίτευξη αυτού του τόσο σπουδαίου και φιλόδοξου στόχου και την κοινή πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Η πορεία αυτής της πρωτοβουλίας αρχικά σηματοδοτήθηκε από την εναρκτήρια συνάντηση στις 30 Ιανουαρίου 2023, όπου οι σημαντικότεροι Φορείς της Πόλης και καταξιωμένοι επιστήμονες της Ακαδημαϊκής κοινότητας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για να θέσουν το από κοινού όραμα και τα θεμέλια συνεργασίας για την προώθηση των απαραίτητων έργων καινοτομίας και επενδύσεων πλήρους κλίμακας.

Στο διάστημα που ακολούθησε, η Ομάδα Έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό την στενή καθοδήγηση συμβούλου από την Ευρωπαϊκή Αποστολή (city advisor) και σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα από τη ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ, το ΕΚΕΤΑ και την ερευνητική Μονάδα URENIO ΑΠΘ, αλλά και κατόπιν μιας σειράς θεματικών εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού με την Κοινωνία των Πολιτών και έμφαση στη νέα γενιά, μετουσίωσε το φιλόδοξο διακύβευμα για το κλίμα και την καινοτομία σε ένα απαιτητικό Σχέδιο Δράσης και Επενδυτικό πλάνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώθηκαν και αποτυπώθηκαν συγκεκριμένες δράσεις και έργα που μπορούν να αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την κλιματική ουδετερότητα σε ποσοστό μέχρι και 80%.

Το Σχέδιο Δράσης για την πόλη της Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και καινοτομίας που αφορούν στην προώθηση της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ΑΠΕ, αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης των κιτίων και άλλων υποδομών, καθαρή, υγιή και βιώσιμη αστική κινητικότητα, εκσυγχρονισμό και αύξηση ανακύκλωσης και διαχείρισης βιοαποβλήτων, πράσινο πολεοδομικό σχεδιασμό και καινοτόμες λύσεις έξυπνης πόλης και Διακυβέρνησης.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ