Δήμος Θέρμης: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχει προς τους καταναλωτές η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης. Η υποβολή των σχετικών
αιτήσεων ξεκινά στις 6 Δεκεμβρίου και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2022. Το δ.σ. της ΔΕΥΑΘ
προχώρησε σε αυτή την απόφαση λόγω των οικονομικών δυσχερειών που προκάλεσε η
υγειονομική κρίση εξ αιτίας της οποίας πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να
καταβάλλουν εφάπαξ τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει συσσώρευση ληξιπρόθεσμων
οφειλών. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους το δ.σ. της ΔΕΥΑΘ αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης αυτών των οφειλών
με τμηματική καταβολή σε δόσεις καθώς και ποσοστιαία απαλλαγή των οφειλόμενων
προσαυξήσεων, ανάλογη με τον αριθμό των δόσεων. Σύμφωνα με την απόφαση:
1) Αν τα ποσά εξοφληθούν εφάπαξ, υπάρχει απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100%.
2) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 2 έως 6 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.
3) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 7 έως 12 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
4) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 13 έως 18 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.
5) Αν τα ποσά εξοφληθούν σε 19 έως 24 δόσεις, υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
Η απαλλαγή προσαυξήσεων θα διενεργείται μετά την τελευταία δόση ή την καταβολή του
ποσού εφάπαξ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η πληρωμή της 1ης δόσης η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30€
Οι δόσεις θα πρέπει να είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν δύναται να είναι μικρότερες των
30€
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία
προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να
καταβληθεί.
Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την
καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών τότε
καταργείται η ρύθμιση.
Σε περίπτωση που καταργηθεί η ρύθμιση λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για ένταξη σε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα πρέπει να
προκαταβάλλεται τουλάχιστον το 10% της οφειλής καθώς και η πρώτη δόση.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι έχοντες απολέσει οποιαδήποτε άλλη
ρύθμιση ή θεωρούν ευνοϊκότερη την παρούσα από κάποια άλλη προγενέστερη.
Μετά την ημερομηνία λήξης της παραπάνω ρύθμισης δύναται η ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων οφειλών, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων, έως 24 μηνιαίες δόσεις
άτοκα.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ