Δήμος Θέρμης: Περισσότερες από χίλιες παρεμβάσεις έκανε το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας το Γ’ τρίμηνο του 2022

Μέσα στο Γ΄ τρίμηνο του 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, δέχτηκε και διεκπεραίωσε 1.168 συνολικά αιτήματα που αφορούσαν στην εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, σιδηρουργικών και ξυλουργικών εργασιών, εργασιών ελαιοχρωματισμών, συντηρήσεων ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δρόμων αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Αναλυτικά το Τμήμα δέχτηκε 1.401 αιτήματα, εκ των οποίων τα 362 ήταν γραπτά, τα 373 ήταν προφορικά και τα 666 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville του δήμου Θέρμης. Από το σύνολο των 1.401 αιτημάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 961, ενώ διεκπεραίωσε και 207 επιπλέον αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν το Γ΄τρίμηνο του 2022 και ήταν σε εκκρεμότητα, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών.

Αναλυτικά:

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 
ΓΡΑΠΤΑ (IRIS)  ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  146 129 133 408
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ  5 308 51 364
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  64 5 120 189
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  215  442  304 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  961 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ  62 11 21 94
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΠ  3 73 15 91
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  18 4 22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  207 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 (ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2)  1.168 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ