Δήμος Παύλου Μελά: Χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 “Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν.4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” (Β΄3088) (ΦΕΚ 3088/Β/2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.2021 (ΦΕΚ 6302/Β/2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, αφορά  στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 15. 02.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος.
 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία (διατίθεται από την υπηρεσία)
 1. Αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 2. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 3. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 4. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο
 6. Αντίγραφο γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
 7. Αντίγραφο βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού
 8. Αποδεικτικά μονογονεϊκότητας

9.1. Διαζευγμένοι:

 • Αντίγραφο διαζευκτηρίου και δικαστικής απόφασης επιμέλειας

9.2. Σε διάσταση:

 • Αντίγραφα αποδεικτικών διάστασης και δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης επιμέλειας παιδιών

9.3. Άγαμοι:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

10. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
11. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με ραντεβού στην Κοινωνική Υπηρεσία, Λήμνου 2, Νικόπολη, Σταυρούπολη.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού και δικαιολογητικά: 2310 020166, 2310 020174

Σας ενημερώνουμε επίσης  για  το νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 15902 στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για  πληροφορίες σχετικά με θέματα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

Storage24
Storage24
sms-marketing.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ